(StudentTorget.no):

Den 1. september sank flytende studielånsrente til 1-tallet, med god margin. Nå justeres rentesatsen ytterligere ned, med 0,148 prosentpoeng, til 1,391 %.

 

– Det betyr at kunder med flytende rente er sikret studielånsrente langt ned på 1-tallet ut året, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

 

Og dette gjelder for 9 av 10 som betaler på studielånet sitt. Per i dag har 645.000 av Lånekassens kunder flytende rente, mens 43.000 kunder har fast rente.

 

Men også alle de som bandt renten på studielånet ved forrige mulighet, i perioden 10. til 17. august, nyter rente på 1-tallet. Satsen for tre, fem og ti års fastrente var da på henholdsvis 1,579 %, 1,677 % og 1,952 %.

 

De neste fastrentene offentliggjøres før 10. oktober.

 

Fakta om studielånsrentene:
  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og er fastsatt på grunnlag av gjennomsnittet av de fem beste boliglånstilbudene i markedet (basisrenten). Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.
  • Både flytende og fast rente blir fastsatt annenhver måned.
  • 645 000 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, mens 43 000 har fast rente.