Hvordan kom du fram til at det var til Sør-Afrika du ville dra?

Et av mine store forbilder når jeg vokste opp var Nelson Mandela, og dette har alltid gjort meg nysgjerrig på Sør-Afrika.

Når jeg da hadde muligheten til å reise på utveksling var det ingen tvil om hvor jeg skulle.

 

Utveksling i Sør-Afrika

Navn: Christian Berlinger

Alder: 23 år

Utdanning: Bachelorgrad i Freds- og konfliktstudier

Studiested: Stellenbosch University via Bjørknes Høyskole, Sør-Afrika

 

Hva er den største forskjellen på å studere der og i Norge?

Den største forskjellen på å studere i Sør-Afrika eller utlandet kontra hjemme, er det internasjonale miljøet som du får være en del av.

I løpet av studietiden har jeg samarbeidet med studenter fra blant annet Kina, USA, Egypt, Tyskland, Nigeria, Mosambik og naturligvis Sør-Afrika. Du får en unik kulturforståelse som jeg mener man kun får ved å studere i utlandet.

 

 

Hvordan er en vanlig studiedag ved Stellenbosch University?

En vanlig dag starter med en god frokost og en treningsøkt på morgenkvisten med min romkamerat.

Deretter blir det å dra på forelesninger frem til klokken tre, så en tur til biblioteket for å få unnagjort eventuelle hjemmelekser.

Etter dette drar jeg hjem og tilbringer kvelden med venner.

 

Hvordan er studentmiljøet der?

Supert!

Her nede er det et utvalg av studentsamfunn som studentene kan melde seg inn i, og de har alt fra scuba diving til rugby. Det sosiale er ofte i regi av disse.

 

 

Hvordan var søknadsprosessen?

Veldig enkel.

Bjørknes Høyskole har en samarbeidsavtale med Stellenbosch University, som vil si at hvis du har et tilfredsstillende karaktersnitt( C+ og oppover), så kan du bli akseptert.

Deretter utveksler du mail med rådgiver for internasjonale studenter ved Stellenbosch University om fagsammensetning.


 

Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i Sør-Afrika?

Jeg har kun positive ting å si om Stellenbosch University, men det er bemerkelsesverdig få stikkontakter på campus.

 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der?

Det er vesentlig billigere enn i Oslo, og husleie ligger på cirka 3500 kroner i måneden i sentrum, og 1500 kroner hvis du bor utenfor.

 

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

Freds- og konfliktstudier fokuserer på å gi deg en omfattende forståelse for spørsmål knyttet til fred og konflikt.

Verden står i dag overfor en rekke store utfordringer som i Syria, Sør-Sudan, Ukraina og Den sentralafrikanske republikk, mens andre konflikter har pågått i årevis.

Temaer som blir berørt er terrorisme, organisert kriminalitet, seksualisert vold, statssammenbrudd, menneskerettighetsbrudd, klimaendringer og økonomiske kriser. Felles for alle temaene er at de har innvirkning på lokal, regional og internasjonal fred og sikkerhet på ulike måter.

Undervisningen foregår hovedsakelig ved forelesninger, seminarer og debatter. Dette gir gode muligheter for faglig påfyll og meningsfylte diskusjoner.

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Jeg er nylig valgt leder av ANSA Sør-Afrika, og bruker mye tid på dette vervet.

Tilbringer også en del tid med venner, ellers blir det fotball i regi av studentorganisasjonen Olympus.


 

Kan du fortelle litt om ditt verv i ANSA?

Mitt verv som landsleder i Sør-Afrika går ut på å ha oversikt over driften av ANSA her.

Som landsleder må jeg delegere arbeidsoppgaver til resten av landsstyret og sørge for å følge opp aktiviteten. Videre er det mitt ansvar å sørge for informasjonsflyt fra sentralt hold, til ANSA Sør-Afrika.

Jeg valgte å organisere meg fordi jeg genuint mener at organisasjonen er essensiell for å ivareta den norske utenlandsstudenten.

ANSA Sør-Afrika skal bidra til at norske utenlandsstudenter har en fantastisk tid her nede. Vi har tidligere hatt stor suksess med å gjennomføre innholdsrike og spennende arrangementer, og dette skal vi fortsette med. I tillegg til det sosiale aspektet skal vi også være sikkerhetsnettet hvis noe uheldig skulle skje.

 

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg vil først og fremst anbefale alle som vurderer å studere i Sør-Afrika eller i utlandet om å gripe sjansen.

Du vil dra på en reise som garantert kommer til å endre ditt perspektiv på livet.

Stellenbosch University er et universitet som har mye å tilby, og de bruker mye ressurser på å skape et godt internasjonalt miljø.

Mitt beste tips er å bruke ANSA, en utrolig god ressurs for deg som har spørsmål rundt utenlandsstudier.