Hvordan kom du fram til at det var til New Zealand du ville dra?

Har alltid villet studere i utlandet, hadde hovedsakelig tenkt å studere i Australia. Men New Zealand har ingen giftige dyr, er billigere og har et helt fantastisk aktiv geologi, så jeg valgte å studere i New Zealand i stedet.

University of Otago valgte jeg fordi det er den største studentbyen i New Zealand.

 

Utveksling i New Zealand

Navn: Vilde Fosvik

Alder: 21 år

Utdanning: Bachlor of Science, majoring in Geology

Studiested: University of Otago, New Zealand

 

Hva er den største forskjellen på å studere i New Zealand og i Norge?

Et spørsmål jeg ikke kan svare på, har aldri studert i Norge før.

Jeg dro til New Zealand i 2013, og i november i år fullfører jeg bachlorgraden min her nede.

Men å studere i New Zealand kan jeg masse om, så hvis du tenker å dra hit, ta kontakt med ANSA Dunedin.

 

 

Hvordan er en vanlig dag i New Zealand?

Drar til Uni, sitter i timene mine for dagen, så studerer jeg gjerne i mellom og har vanligvis lunsj med en venn eller to.

 

Hvordan er studentmiljøet der?

Som nevnt før, Dunedin er den største studentbyen i NZ. Halve byen består av studenter, med campus som midtpunkten i byen.

Utelivet er tipp topp, masse klubber du kan bli medlem av og generelt en god by å studere i.

 

 

Hvordan var søknadsprosessen?

De siste årene har søknaden blitt online, så har hørt det var veldig enkelt.

 

Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i New Zealand?

New Zealand ligger utrolig langt unna Norge, på andre siden av verden faktisk. Så det er både en lang flytur og som regel 10-12 timer tidsforskjell, som kan gjøre det vanskelig å holde kontakt med både familie og venner.


 

Fortell litt om studiet og undervisningen?

Geologi er studie om prosesser som skaper bergarter, du kommer til å lære om jordskjelv, vulkaner, tektoniske plater og mineraler.

Geologi (og mange andre vitenskapelige fag) har 2-4 timer med undervisning i uken (antall timer kommer an på hvilket år du er) og en 3 timers laboratorium hver uke.

Det er vanlig å ta 3-4 fag per semester.

Geologi er mye praktisk vurdert så du har utfluktdager og camper.

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Trener en del, er med venner, studerer, reiser rundt om i landet.

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du noen tips til nye studenter?

Vil absolutt anbefale å studere her. Det er noe helt eget ved å studere i utlandet, bli kjent med et annets lands kultur og landskap.

Tips: begynn visumsøknaden tidlig, ta kontakt med ANSA.