Hvordan kom du fram til at det var hit du ville dra?

Jeg var hele tiden bestemt på at jeg skulle ta min bachelor i utlandet og jeg så lenge på studiesteder som Hong Kong og USA.

Jeg kom inn på universiteter i begge disse landene, men da de begge har bachelor på fire år i stedet for tre år, skjønte jeg at jeg måtte se til Europa for å finne en bachelor på tre år.

Jeg ville på en skole med høyt akademisk miljø og som ville gi meg en utfordring - noe Bocconi definitivt gjør!

Det er i tillegg et internasjonalt miljø, noe som jeg satte høyt da jeg valgte universitet. Det at den italienske kulturen er helt fantastisk gjør ikke saken mye verre.

 

Utveksling til Italia

Navn: Martine W. Gundersen

Alder: 20

Utdanning: Bachelor in International Economics, Management and Finance

Studiested: Università Commerciale Luigi Bocconi / Bocconi University i Milano, Italia

 

 

Kan du fortelle litt om skolen og studentmiljøet?

På skolen er det folk fra rundt 75 ulike land, og det er kurs på italiensk og engelsk. Jeg valgte det engelske kurset, ettersom jeg tror jeg kan få mer bruk for dette senere, i tillegg til at jeg ville være rundt mest mulig internasjonale elever.

Det er ikke vanskelig å komme i kontakt med studenter her, det er mange aperitivoer der vi samles for å spise og snakke på kveldene. I tillegg, har de fleste lignende interesser, så det er ikke vanskelig å finne på ting å gjøre med dem.

Studentmiljøet er preget av mye lesing og høyt konkurransenivå, men likevel rom for å være studenter også.


 

Fortell litt om studiet og undervisningen:

Studiet er tøft og professorene forventer et høyt nivå av elevene.

Jeg har aldri selv gått på universitet i Norge, så jeg kan ikke sammenligne med dette. Men fra det jeg har hørt, har vi i Italia mer fokus på eksamener og mindre på lekser og innlevering underveis i semesteret.

I tillegg, er det høyt fokus på å komme seg inn i arbeidsmarkedet, da skolen tilbyr oss å søke på in-company training, hvor vi kan få tre-fire dager i en bedrift som er relevant for studiet vårt.

 

 

Hvordan var søknadsprosessen?

Søknadsprosessen var som de fleste skoler i utlandet, der man må sende inn et motivasjonsbrev, karakterer fra flere år tilbake, ta en SAT eller lignende standardisert test og sende inn en CV.

Den måtte inn i januar, som er ganske tidlig i forhold til norske universiteter.

 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der?

Leieprisene er ganske like Norge, men om du leter godt, kan man ofte finne noen rom i leiligheter som har ganske bra priser.

Prisnivået er generelt lavere enn i Norge. Mat, transport og service er langt billigere, så man kommer lengre på stipendet fra Lånekassen i Italia enn man gjør i Norge.


 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Når jeg ikke er på skolen er jeg ofte ute med venner og spiser, reiser rundt i Italia eller Europa, leser en del til eksamen og lærer italiensk.

 

 

Hva er det beste med å studere i Milano?

Det beste er å oppleve den fantastiske sør-europeiske kulturen på nært hold, hvordan de er så sosiale, hvordan de arrangerer døgnet annerledes enn i Norge (våkner senere, spiser middag sent på kvelden), og hvor fint det er i Italia generelt, gjør det til en fryd å studere her.

 

Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i Italia?

De andre på skolen er veldig konkurransedrevet, så det er et tøft miljø som presser deg til å jobbe hardt.

 

Hvordan er en vanlig dag i Milano?

En vanlig dag begynner med skole rundt klokken 10 og varer til cirka klokken 16 hver dag.

Etter det blir det ofte litt gjennomgang av det vi gjorde i timen hjemme og så ut å spise eller ta noen drinker med noen venner.

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, har du noen tips til nye studenter?

Jeg ville definitivt anbefalt andre å studere ved min skole, ettersom den sikrer en bra mulighet for videre studier på grunn av anerkjennelsen som en bra institusjon. Og det er spennende å være rundt så mange internasjonale studenter hele tiden.

Tips for nye studenter, er vel å være "på" med én gang du begynner på skolen, fordi alt skjer veldig fort og plutselig er de første eksamenene der.