(StudentTorget.no):

- Jeg startet i Oslo, flyttet til Køln i Tyskland og returnerte så til Oslo før jeg flyttet til Dalen i Telemark og derpå til Istanbul, forteller Aleksander Derdowski, ingeniør fra Danmarks tekniske universitet.
- En rotasjonsperiode som dette ga en balanse mellom fagtekniske utfordringer i tillegg til sosiale normer og kulturforskjeller, sier han. 
 
Det er et år siden Derdowski var ferdig som trainee i Statkraft. Nå jobber han som fagspesialist i elektro og drømmer om etter hvert å kunne bygge et kraftverk. I løpet av tiden som trainee flyttet han mer enn folk flest, noe han selv mener han fikk utrolig mye ut av. 
 
- Jeg syntes det var fint. Det ble en livsstil. Men jeg er nok i øvre gjennomsnitt når det kommer til flytting, innrømmer han.  
 
Akkurat som samtlige traineer i Statkraft gikk Derdowski rett ut i fast jobb. 
 
- Fordelen med å ha fast jobb etter å ha vært trainee er at du får en litt annen type ansvarsområde og sitter på muligheten til å forme og utvikle det i et langtidsperspektiv, forklarer han. 

 

Drømmen om å skape
 

 

Fast jobb: Etter et år som trainee hos Statskraft gikk Aleksander Derdowski ut i fast jobb. Nå håper han drømmerjobben kommer om et par år. 

Som fagspesialist i elektro har Derdowski mye ansvar. Han mener trainee-tiden har forberedt han godt til stillingen han har i dag. Drømmen hans oo en dag å bygge et kraftverk krever erfaring fra flere plan, noe han selv fikk i løpet av årene som trainee. 
 
-I mitt tilfelle hvor jeg kunne tenke meg å bygge et kraftverk, kreves mye tverrfaglig kompetanse. Prosjektledererfaring, erfaring fra byggeplass, kjennskap til de forskjellige faggrenene som for eksempel miljø, sikkerhet, bygg og mekanisk i tillegg til elektro. Ikke minst er det lurt å ha vært i kontakt med mennesker som har kjørt prosjekter av denne størrelsen tidligere. Jeg tror at for å oppnå denne kombinasjonen av kunnskap over tid er det en stor styrke å ha startet som trainee.
 
 

Angrer ikke 

 
- Jeg ville valgt akkurat det samme dersom jeg skulle valgt igjen, det er sjeldent man får muligheten til å prøve fire forskjellige jobber i løpet av to år, forteller Derdowski. 
 
Han forklarer at man ikke bare finner ut hva man trives med, men også hva man er god på og kan bidra best med. 
 
- Det tror jeg er en mulighet man kun får som trainee. Et trainee-program er en utrolig god måte å finne ut av hva man ønsker å arbeide 
med og hvor man har sine styrker og svakheter.
 
 
 FAKTA OM TRAINEE-PROGRAM: 
  • Traineer skiller seg fra vanlige nyansatte ved at de flyttes rundt i ulike roller i konsernet eller selskapet for å tilegne seg mest mulig kunnskap om driften.
     
  • Dersom arbeidsgiveren er internasjonalt orientert, innebærer trainee-perioden på 1-2 år som regel minst noen måneder i utlandet.
     
  • Traine-eprogrammene inkluderer også faglige og sosiale samlinger med jevne mellomrom i løpet av perioden.
 
Derdowski anbefaler på det sterkeste andre å benytte seg av trainee-programmer, men med forbehold om at det krever større fleksibilitet enn en fast stilling. 
 
- Du møter nye mennesker, flytter til nye steder og må venne deg til at en ofte må starte helt på nytt, sier han.

 

 

 

 

 

 

Denne reportasjen ble først publisert i Campus #5 2011