(StudentTorget.no):

Allerede som student kan det lønne seg å melde seg inn i en fagforening. Det vil gi deg faglig tilknytning til faget du ønsker å arbeide med i fremtiden og riktig arbeidsvilkår. 

- Om du er medlem av en fagforening har du garanti for lønn og ferie gjennom tariffavtalen, forklarer nestleder i Landsorganisasjonen i Norge (LO) sin organisasjonsavdeling, Jan Lajord. 

Han forteller at det i dag ikke finnes noen minstelønn i Norge, og at medlemskap i fagforening hjelper til med å sikre deg den lønnen du fortjener for jobben du utfører. I tillegg til dette sikrer medlemskap i en fagforening deg rett til ferie, og til avtalefestet pensjon (AFP). 

- En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår, forklarer han.

 

 


- FÅR KONTAKTER: Kommunikasjonsrådgiver i Econa, Gry Ljøterud forteller at en av fordelene med å melde seg inn i Econa er alle kontaktene man får.   

Mange fordeler 

 
Lajord mener det kan være lurt å melde seg inn i en fagforening allerede som student. 
 
- Dersom du planlegger å jobbe innenfor samme fag som du studerer kan dette være en god idé. Det gir deg faglig tilknytning til det forbundet du kommer til å arbeide med videre, sier han. 
 
En god del fagforeninger har egne studenttilbud med lavere medlemskontingent for studenter. 
 
- Det er et vesentlig lavere kontingent for studenter i Norsk journalistlag (NJ) enn for ordinære medlemmer, forteller advokat i journalistenes fagforening, Knut Skaslien. 
 
Han råder alle til å melde seg inn i en fagforening, helst allerede i studietiden. 
 
- Norsk journalistlag gir både et faglig fellesskap og en trygghet for medlemmene, gjennom etablering av tariffavtaler, forklarer han. 
 
Utover dette kan alle medlemmer i NJ motta juridisk bistand eller rådgivning om de kommer opp i ulike former for problemer i jobbsituasjon. 
 
 

Viser engasjement

 
Også siviløkonomforeningen, Econa, råder studenter til å melde seg inn i fagforeningen. 
 
- En stor fordel ved å melde seg inn som student er alle kontaktene man får her i Econa. Det viser også til et utenomfaglig engasjement som kommer godt med på CVen etter studietiden, sier kommunikasjonsrådgiver i Econa, Gry Ljøterud. 
 
Econa har egne studentgrupper som arrangerer både faglige og sosiale medlemsmøter hvert år. 
 
- I tillegg til det publiserer vi hvert år lønnsstatistikk som brukes av både arbeidsgivere og arbeidstakere for å sjekke at man opererer med riktig lønn, forklarer Ljøterud.   
 
Også i Econa er juridisk rådgivning knyttet til arbeidskontrakt et tilbud for alle medlemmer. 
 
FORDELER VED Å VÆRE MEDLEM AV EN FAGFORENING: 
 • Du får en faglig tilknytning til det du en dag skal jobbe med.
   
 • Hvis du har en relevant jobb som student, kan du få hjelp til for eksempel lønn, ferie og andre rettigheter du har. 
   
 • De fleste fagforeninger gir ut et medlemsblad som meldemmene mottar, her finner du for eksempel faglig stoff og jobbutlysninger.
   
 • Studentmedlemsskap er ofte mye billigere enn et vanlig medlemsskap. 
   
 • Du ved å være medlem få kontakter og danne deg et nettverk som kan bli verdifulle når du skal ut i jobb. Mange fagforeninger har egne studentgrupper, som gjøre at du også kan komme i kontakt med mennesker som er i lik situasjon som deg selv. 

EKSEMPLER PÅ FAGFORENINGER

 • Utdanningsforbundet - for lærere og førskolelærere. Her får studenter og nyutdannede gratis medlemsskap.
   
 • Norsk journalistlag - for journalister og redaksjonelle medarbeidere. Studentmedlemsskap koster 396 kroner for perioden 1. september til 31. august påfølgende år.
   
 • Econa - for siviløkonomer/økonomer. Studentmedlemsskap koster 250 kroner per år. 
   
 • Tekna - fagforeninger for teknologer, realister og naturvitere. Studentmedlemsskap koster 150 kroner for ett år. 
   
 • Fellesforbundet - studentmedlemsskap koster 500 kroner per år. Organiserer en rekke yrkesgrupper i privat sektor blant annet: Overnatting- og servicenæringen, tekstil- og konfeksjon, byggeindustrien, grafisk personell.