(StudentTorget.no):

Det kan se ut som om høyere utdannelse virker hemmende på det å starte egen bedrift. Tall fra ulike utdanningsinstitusjoner viser at nesten ingen bortsett fra de som har valgt entreprenørskapslinje eller lignende, har startet eller planlegger å starte egen virksomhet.
 
- Jeg tror ikke utdannelse i seg selv er en hemsko, men dyre studielån og høye bokostnader bidrar nok til at mange med lang utdannelse vegrer seg for å ta den økonomiske risikoen det er å starte egen bedrift, mener småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.
 
 

Mange gründerspirer

 
I følge en undersøkelse som Perduco har gjennomført for DNB drømmer en halv million nordmenn om å starte egen bedrift, og hele 50.000 har konkrete planer om å gjennomføre det.
 
- Sammenstiller vi funnene fra denne undersøkelsen med tallene vi har fått fra flere norske utdanningsinstitusjoner, er det med på å bekrefte at de fleste som vil starte egen bedrift er personer uten høyere utdannelse, forteller Dokk Holm.
 
Hun mener også at de uten høyere utdannelse har en større drivkraft og motivasjon siden en egen bedrift kan gi dem langt større inntekt enn de kan oppnå som ansatt.
 
- Skoleflinke personer med lang utdannelse kan få høy inntekt uten å ta økonomisk risiko. Skal de starte egen bedrift må de kanskje også jobbe langt flere timer i døgnet og vente mange år før de oppnår samme eller bedre inntekt enn de kan få som ansatt, sier hun.