(StudentTorget.no):

De som befinner seg øverst i popularitetspyramiden på skolen, ender opp med å tjene rundt 10 prosent mer i lønn enn de som befinner seg i det lavere siktet, ifølge en studie fra det amerikanske National Bureau of Economic Research. 
 
Forskerne sier at de ikke anser popularitet som et medfødt personlighetstrekk. Tvert i mot gir den tidlige populariteten avkastning fordi de populære elevene lærer seg hva de trenger for å lykkes når de kommer inn i arbeidslivet, basert på erfaring.
 
 

Former personlighetstrekk

 
Popularitet i tenårene kan være avgjørende fordi det er i denne tiden man distanserer seg fra autoritetsfigurer, og heller fokuserer på sine jevnaldrende. Elevene som kom godt ut av denne perioden begynner å vise ferdigheter som vil tjene dem godt når de skal ut i verden og klare seg selv.
 
«Sosiale interaksjoner innen gruppen av klassekamerater fungerer som er god bro over til de voksnes verden, siden de trener sine individuelle personligheter til å være sosialt kompetente i forhold til det som trengs for å bli vellykkede i sine voksne roller», skriver forskerne.
 

LES OGSÅ: Gode lederegenskaper er medfødt

 
Rapporten antyder også at skoler bør vurdere å kombinere deres akademiske program med et program som hjelper studenter å bygge sosiale ferdigheter. Når skolene prøver å forberede elevene for vellykket liv, er ikke det rent faglige fokuset nok. 
 
«Politikk som fokuserer på å fremme integrering i skolen, og på å utvikle sosial kompetanse, kan være en fruktbar måte å fremme suksess i livet», skriver forskerne.
 
Funnene i undersøkelsen hviler på en modell fra en undersøkelse rundt studenters sosiale liv, kalt Wisconsin Longitudinal Study, som har pågått i mer enn 50 år. Denne dataen er viktig fordi det tillater forskerne å forstå betydningen av vennskap. Forskerne er i stand til å se et nettverk av relasjoner og bestemme hvem som faktisk er populære, snarere enn hvem som oppfatter seg selv som populær.
 
Studien viser at evnen til å danne vennskap hviler på en rekke forventede faktorer. Forfatterne finner «en positiv sammenheng mellom et varmt familiemiljø» og dem som er godt likt blant andre elever. De finner også at studenter har en tendens til å omgås de som ligner seg selv.
 
Studien viser også at «relativt eldre og smartere studenter er mer populære, mens familiens inntekt og status bare spiller en mindre rolle.»
 

LES OGSÅ: Suksess er ikke genetisk