(StudentTorget.no):

4 av 10 ledere mener unge har dårligere arbeidsmoral enn andre ansatte. Bare seks prosent av de spurte lederne mener unge har bedre arbeidsmoral. Dette står imidlertid i skarp kontrast til hva de unge selv mener, viser en ny undersøkelse fra rekrutteringsselskapet Proffice.
 
Proffice-direktør Stein André Haugerud kaller dem «Generasjon Kravstor». 
 
- Arbeidsledigheten i Norge ligger på 2,3 prosent, og i aldersgruppen 20-29 år er den på 3,7 prosent. Det er ingen tvil om at lav arbeidsledighet gir dårligere arbeidsmoral - 3 av 4 ledere mener dette, sier Haugerud til DN.no. 
 
 

Alle parter må skjerpe seg

 
Generasjon Y, som i dag er i alderen 17-34 år, har for lengst fått rykte på seg for å være illojale mot arbeidsgivere, kravstore og bortskjemte. 
 
1 av 3 ledere mener unge ansatte er for selvsikre og har for høye tanker om seg selv. Samtidig mener 1 av 5 ledere at unge ansatte er arrogante med urealistiske krav og forventninger til arbeidsgiver. 1 av 10 ledere mener de unge er late og bortskjemte. 
 
Halvparten av de unge mener selv at deres arbeidsmoral er bedre enn hos øvrige kolleger, og bare 1 av 10 mener den er dårligere. 
 
- Det er mye drømming blant de unge - og kanskje litt for lite selvinnsikt. Men den lave ledigheten her i landet gjør at mange kan velge og vrake i ledige jobber, og da går det også an å være kravstor, sier Haugerud. 
 
Han mener at alle parter må skjerpe seg for å bedre arbeidsmoralen. 
 
- Vi har fått en ny type ansatte som er mer opptatt av verdier og samfunnsansvar. Unge arbeidstakere i dag stiller store krav til lederne, er ambisiøse og har ofte høyere lojalitet til egen kompetanseutvikling enn til bedriften. Ledere må lære den nye generasjonen å kjenne. Tilrettelegging for selvstendig arbeid og utviklingsmuligheter blir viktigere, ledere må vite hva som motiverer. Samtidig må de unge se seg selv i speilet, jekke seg ned noen hakk og lytte til sine eldre kolleger før de erobrer verden, sier Proffice-direktøren. 
 
Han understreker at også foreldrene har et ansvar. 
 
- I dag blir unge fortalt at de har uendelige muligheter, at selvrealisering er viktig - og at det er lett å få seg en jobb. Men en del foreldre syr ikke bare puter under armene på barna sine, barna får sydd sacco-sekker under armene! mener Haugerud. 
 

LES OGSÅ: Rangerer ansatte med karakterer

 

Har mye å lære av svenskene

 
Dette svarer yrkesaktive i alderen 16-24 år på spørsmål om hva som er viktigst for dem på arbeidsplassen:
 
  • Indre motivasjon og utfordrende arbeidsoppgaver (60 prosent) 
  • Høy lønn (44 prosent) 
  • Mulighet for karrierehopp og mer ansvar (38 prosent) 
  • Korte arbeidsdager/mye fritid (29 prosent) 
  • Fleksibel arbeidstid med mulighet til å jobbe hjemmefra (24 prosent) 
  • Bonus (17 prosent) 
 
- Her i Proffice får vi ikke unge nordmenn til å ta jobber man blir møkkete på hendene av. De vil ikke ha jobber hvor det er for varmt, for kaldt, for tunge belastninger, for ditt og for datt... De er veldig kravstore. Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten svenskene! For de tar disse jobbene. Ledere i norske bedrifter sier da også at unge svensker har bedre arbeidsmoral enn unge nordmenn, så vi har mye å lære av svenskene, slår Stein André Haugerud til DN.no 
 

LES OGSÅ: Slik imponerer du en HR-direktør