IArbeidsgiverundersøkelsen har over 5000 arbeidsgivere fra offentlig og privat sektor for første gang svart på hva som er viktigst for dem når de skal ansette nyutdannede.

Her kommer det frem at praksis under studiene og arbeidslivserfaring er noe av det som teller aller mest.

Da resultatene for Studiebarometeret ble lagt frem i februar, var det nettopp disse punktene norske studenter er minst fornøyde med i sine studieprogrammer.

 

Om arbeidsgiverundersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Den er basert på svar fra over 5000 virksomheter som hadde ansatt minst én relativt nyutdannet kandidat med masterutdanning, bachelorutdanning, lærerutdanning eller fagskoleutdanning.

 

Hele 40 prosent mener at det i liten grad legges til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet på studiet de går på. Samtidig er under halvparten av studentene fornøyde med kommunikasjonen mellom praksissted og utdanningsinstitusjon.

Studentene er også lite fornøyde med hvordan institusjonen organiserer praksisopplæringen.

– Dette viser at det er behov for et enda tettere samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet. Utdanningene bør bli mer relevante både for studenter og arbeidsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 

Ønsker mer praksis

Til tross for at arbeidsgivere rangerer arbeidslivserfaring og praksis høyt, er det i dag en del studenter som ikke har noen form for kontakt med arbeidslivet i løpet av studiene. 

– Studentenes utdanning bør utvikle seg i takt med samfunnets og arbeidslivets behov. Derfor har Regjeringen satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om nettopp samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidsliv, sier Nybø.

Resultatene fra Arbeidsgiverundersøkelsen tyder på vi er på rett vei, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Åtte av ti arbeidsgivere melder at de har en eller annen form for samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Mange av virksomhetene som har erfaring med samarbeid med utdanningsinstitusjoner planlegger dessuten å utvide det.

– Dette gir et veldig godt fundament for å øke arbeidslivsrelevansen i studiene.

– Når vi jobber videre med stortingsmeldingen skal vi se på universitetenes og høyskoles rolle i fremtidens arbeidsliv, og hvordan utdanningene kan videreutvikles sammen med arbeidsgiverne, sier Nybø.


 

Dette er minst viktig for arbeidsgiverne

– Resultatene fra arbeidsgiverundersøkelsen viser at norske arbeidsgivere er fornøyde med ferdighetene og egenskapene til kandidatene de ansetter.

– Dette underbygger at det jevnt over er god kvalitet på utdanningene i Norge, sier Nybø.

I undersøkelsen svarer virksomhetene også at det betyr lite hvilket lærested du har studert ved, sammenliknet med andre faktorer. Karakterer er imidlertid viktig for en del arbeidsgivere, og spesielt for de som ansetter masterutdannede.

– Det kan tyde på at det er viktigere at du gjør en god innsats på studiet ditt, enn hvilken utdanningsinstitusjon du velger, sier Nybø.