Undersøkelsen er gjort av Universum Communications blant 1946 fulltidsansatte økonomer og ingeniører med en bakgrunn fra økonomske eller tekniske fag, som har vært i arbeidslivet opptil 10 år og som ikke er eldre enn 40 år.

I denne gruppen tjener menn i snitt 51.886 euro i året (tilsvarer ca 415.000 NOK), mens kvinner tjener i snitt 45.943 euro (tilsvarer ca. 367.500 NOK).

Undersøkelsen viser at den største forskjellen på menn og kvinner er at menn i større grad ønsker å bygge opp en god privatøkonomi og oppnå en ledende posisjon.

Kvinner er i større grad opptatt av balanse mellom privatliv og karriere og å bytte arbeidsgiver.

Majoriteten av ansatte i offentlig sektor er kvinner. Og offentlige ansatte tjener mindre enn sine kollegaer i det private. Av de spurte sier 88% av kvinnene at de har hatt fødselspermisjon, vs 62% av mennene.

Kvinner som har født er mer opptatt av flexi-tid, balanse mellom privatliv og karriere og sikkerhet enn kvinner som ikke har født.

kilde: Hegnar Online