Utsiktene er dystre i Europa, mens Kina har det det mest optimistiske arbeidsmarkedet i en ny undersøkelse.

 De ni beste landene:

1. Kina
2. India
3. Taiwan
4. Brasil
5. Costa Rica
6. Peru
7. Singapore
8. Australia
9. Panama

I en undersøkelse utført av Bemanningsselskapet Manpower, har 62.000 arbeidsgivere over hele verden blitt spurt om hvilke forventninger de har til jobbmarkedet for oktober til desember i år.

Resultatet kom de frem til ved å trekke prosentandelen respondenter som forventer oppsigelser fra prosentandelen respondenter som forventer nyansettelser. 

Den endelige oversikten er publisert hos nettsiden Forbes.com, i form av en liste over forventninger til nettoansettelser for hvert land som deltok i undersøkelsen.

 

Gode jobbutsikter i Asia

Halvparten av de ti øverst rangerte landene i listen tilhører Asia-regionen, med Kina og India på topp og Taiwan hakk i hæl. I Kina og India ventes det 51 prosent og 42 prosent flere ansettelser, og i India er det spesielt innen offentlig administrasjon og utdanning at rekrutteringen vil skje.

I Japan er imidlertid optimismen mer forsiktig. Her tror arbeidsgiverne på bare 9 prosent flere ansettelser i den gitte tidsperioden.


 

Dystre utsikter i Europa

 De ti verste landene:

1. Hellas
2. Italia
3. Spania
4. Irland
5. Tsjekkoslovakia
6. Ungarn
7. Romania
8. Frankrike
9. Nederland
10.England

Tallene fra europeiske land er langt mer pessimistiske.

Hele ti av de bunnrangerte landene ligger i denne verdensdelen. Jumboplassen går til Hellas, der man regner med 10 prosent flere oppsigelser. Italia ligger nest verst an, med forventninger om 8 prosent oppsigelser.

Det tyske arbeidsmarkedet er det eneste lyspunktet sett med europeiske øyne i undersøkelsen, de har forventninger om 7 prosent flere ansettelser i 2010.

Kilde: Aftenposten, Forbes.com