Nye undersøkelser viser at kvinner som inntar styrer i dagens samfunn er både yngre og bedre utdannet enn menn i de samme posisjonene.

Stipendiat ved Institutt for Samfunnsforskning (IFS), Vibeke Heidenreich bekrefter resultatet overfor E24, og mener grunnen er klar.

– Personer som går ut i arbeidslivet i dag har høyere utdannelse enn det folk hadde før. At kvinnene i styrene har høyere utdannelse enn mennene kan derfor forklares med at kvinnene i styrene i gjennomsnitt er yngre enn mennene, sier hun.

I 2008 kom en ny lovendring som omfattet en sammensetning av kjønn, og stipendiaten tror mange bedrifter brukte dette som et grunnlag for å fornye styrene og få inn flere unge kvinner.

 

Forbedring med kvinner

I følge E24 er norske styremedlemmer generelt  økonomer eller ingeniører, og har lang utdannelse. Likevel er det kvinnene i lederrollene som scorer høyest når det kommer til utdannelse.

– Mennene i høyere aldersgrupper er nok oftere store aksjeeiere i selskapet og sitter i styret i kraft av sin eierrolle, sier Heidenreich.

Hun er svært fornøyd med den positive holdningen de fleste viser til kvoteringsregelen som har fått flere kvinner inn på banen. Ut fra undersøkelsen skriver E24 at ni av ti kvinner og åtte av ti menn i styrer i Norge er nøytrale eller positive til endringen.

– De fleste styremedlemmene oppgir at de ikke merker forskjell og 12 prosent av mennene opplever en forbedring i styrearbeidet, avslutter hun.

Kilde: E24