Stadig flere kvinner velger å studere rettsvitenskap. Allikevel er andelen kvinnelige partnere i advokatfirmaene farlig lav, melder Aftenposten.

Årsakene til dette ligger både i samfunnet, i firmaene og i kvinnene selv, sier Tone Sverdrup, jussprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun mistenker at arbeidsmiljøet er den største årsaken til at det er så få kvinnelige partnere i advokatfirmaer i dag.

Hadde det vært større aksept for lavere arbeidspress og kortere arbeidstid for advokater med omsorgsansvar, ville nok andelen kvinnelige partnere vært høyere, sier Sverdrup.

 

Andel kvinnelige jusstudenter 2010:

UiO: 64 prosent kvinner, 316 av totalt 490.

UiB: 62 prosent kvinner, 37 av totalt 60.

UiT: 74 prosent kvinner 28 av totalt 38.

Landsbasis: 65 prosent kvinner, 381 av totalt 588.

Kilde: Database for høyere utdanning

 

Kvotering viktig virkemiddel

Sverdrup tror også at problemet med at menn rekrutterer menn fortsatt er gjeldende.

Ja, menn rekrutterer menn i noen grad. Egentlig er det ikke så overraskende, siden mange identifiserer seg mest med eget kjønn, og kommuniserer best med eget kjønn, sier hun.

Allikevel har ikke professoren fått inntrykk av at kvinnelige jusstudenter er bekymret for sin fremtid i arbeidslivet. Hun tenker at kvotering kan være et virkemiddel for å øke andelen kvinnelige partnere, men mener allikevel at en radikal kjønnskvotering kan bli urettferdig.

Ingen må tro noe annet enn at vi lever i et mannssamfunn. På den annen side, er mulighetene for kvinner i Norge formidable og likestillingen har kommet langt. Ingen grunn til å deppe, sier Sverdrup.

Ved UiO, er 32 prosent av professorene kvinner, og Aftenposten kan fortelle at universitetet ikke nådde noen av sine egne måltall for ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger i forrige målperiode.


 

Antall kvinnelige ledere:

BA-HR: 5 prosent (2 av 37)

Hjort: 33 prosent (9 av 27)

Selmer: 11 prosent (4 av 36)

Schjødt: 6 prosent (2 av 36)

Thommessen: 6 prosent (3 av 47)

Wiersholm: 9 prosent (4 av 43)

Wikborg Rein: 15 prosent (6 av 41)

Total/gjennomsnitt: 11 prosent (30 av 267)

Kilde: Wiersholm

 

Kvinner velger familie

Leder av Femme, undergruppa i studentforeningen Congregatio Forensis, Mari Vinjerui Ekre, mener at man først og fremst skal få en jobb på bakgrunn av kvalifikasjoner, ikke kjønn.

Jeg tror en av grunnene til at det er så få kvinnelige partnere, er at de velger bort denne karrieren, fordi man som partner må ofre en del for jobben, sier hun.

Jeg tror mange flere kvinner enn de som er partnere i dag har hatt muligheten, men at de kommer til et punkt der det er noe annet som frister mer, kanskje en annen jobb eller familie, utdyper hun.

Congregatio Forensis er foreningen for børs finans og næringsliv på jussen, og undergruppa Femme har som hensikt å øke kvinnelige studenters interesse for næringsliv generelt, og finansrelaterte emner spesielt.

Flere av jentene jeg studerer sammen med tenker en del på problemstillingen karriere og familieliv, forteller Ekre.

Jeg tror at de som velger karriere, finner ut at det er en utfordring å skulle kombinere begge. Mange velger kanskje bort karrieren, fordi de ikke tror det går an å kombinere begge, tenker hun.

Selv tror Ekre at barn og familie er en faktor til at kvinner velger bort de høyeste stillingene, men at interessefelt er den mest vesentlige grunnen til at kvinner velger bort partnerstillinger.


 

Arbeidsgiver må tilrettelegge

Tidligere i år gjorde advokatfirmaet Wiersholm flere undersøkelser i samarbeid med kvinnelige jusstudenter, og belyste deretter ulike karriereveier for kvinnelige jurister gjennom et seminar for disse.

Dette fikk overveldende oppslutning, og det er tydelig at dette er noe som engasjerer. Hvilke alternativer har man, hva kreves og hvordan kombinere jobb og privatliv, var noen av temaene som ble diskutert, sier partner i Wiersholm Kjersti T. Trøbråten til Aftenposten.

Hun kan fortelle at det skal være mulig å jobbe i et advokatfirma samtidig som man tar vare på familielivet, og at Wiersholm derfor jobber med ulike løsninger for tilretteleggelse.

Bransjen er ikke ensidig mannsdominert, men ser man nærmere på stillingskategoriene så er det ulik kjønnsfordeling avhengig av hvor man befinner seg i hierarkiet, påpeker Trøbråten til avisen.

Det kan være flere årsaker til at det er få kvinner i toppstillinger, men arbeidsgiver må i større grad synliggjøre alternative måter å komme seg opp og frem for de som ønsker det, sier hun.

Erfaringen tilsier at det er flere kvinnelige enn mannlige studenter som uteksamineres, og dette tror Trøbråten har en naturlig årsak.

Karakterkravene på jusstudiet har blitt høyere, og siden jenter vanligvis gjør det bedre enn gutter på videregående er dette er en naturlig konsekvens, sier hun.

Unge kvinnelige talenter bør oppfordres til å ta spennende oppgaver, si ja til utfordrende stillinger, tilbys gode sparringpartnere, gjerne i form av mentorer, samt at arbeidsgiver bør legge til rette for en god balanse mellom jobb og familieliv med fleksible løsninger, avslutter advokaten.

Kilde: Aftenposten