En ny undersøkelse viser at nesten 1 av 3 norske arbeidstakere forventer en ny finanskrise i løpet av de neste 5 årene. De unge føler seg mest utsatt.

Nordmenn klarer ikke å slå seg til ro med at finanskrisen er over, skriver Aftenposten. Ifølge Manpowers Worklifeundersøkelse hevder 17 prosent at de i større grad frykter for å miste jobben nå enn tidligere.

Størst usikkerhet synes hos arbeidstakere mellom 20 og 30 år, mens de over 50 er minst bekymret for en ny krise i arbeidslivet. Arbeidstakere i den yngste aldersgruppen er i følge Aftenposten mest berørt av den tidligere krisen.

Finanskrisen har også bidratt til at nordmenn i større grad ønsker sikkerhet i jobben, og 1 av 10 har mistet interessen for å skifte jobb. Et likt prosentantall sier også i undersøkelsen at de leter etter tryggere arbeid.

 

Offentlig ansatte mest berørt

Undersøkelsen viser også at PR, reklame, marked og informasjon er områdene som ble hardest rammet av finanskrisen, hele 77 prosent av de ansatte innen denne bransjen sier de er påvirket.

Ansatte innen helse og omsorg har sluppet billigere unna, her mener kun 22 prosent at de er berørt av krisen. Også de som jobber med pedagogisk arbeid føler seg rimelig trygge, under 1 av 3 i denne bransjen er jobbmessig påvirket.

Aftenposten skriver at arbeidstakere innenfor privat sektor merker mindre forandring i arbeidslivet enn offentlig ansatte.

Kilde: Aftenposten