Vikarbyråleder mener vikarene må få høyere status, og ikke ses på som produkter.

- De generelle byråene vet mange ganger ikke hvilken kompetanse kandidaten har, eller hva kunden trenger, men er ute etter å dekke et behov raskt og billig. Det er sjelden en god løsning for noen parter, sier daglig leder Trine Larsen i Hammer & Hanborg til E24.

Hun mener kompetansesikring bør være fokuset blant vikarbyråene.

- Skal vi tiltrekke oss gode kandidater, så må vi ha gode rammebetingelser.

 

Presses på pris

Denne høsten har det kommet frem mange eksempler på at vikarer behandles dårlig.

- Det har blitt mye verre de siste årene. Det er fordi de har blitt flere, og at de står svakt. Samtidig har arbeidsgiverne blitt mer kyniske og bemanningsbransjen større, sa Knut Bodding, leder i LOs forhandlingsutvalg til E24 i forrige uke.

I Hammer & Hanborg ser de at anbudsrunder gjør at byråer presses på pris, noe som igjen går utover vikarene.

- Vi behandler utleide vikarer som alle våre andre ansatte. Det betyr at vi lønner dem godt og på samme vilkår som fast ansatte, med ferie, julegave og andre sosiale goder. Konsekvensen av det er at vi ikke deltar i anbudsrunder hvor pris er det avgjørende, sier vikarbyrålederen.

 

Må få høyere status

Hun mener det er viktig at vikarene får høyere status.

- Vi må få tilbake statusen til vikaren, det behøver ikke å være «stakkars vikar», det kan tvert om være karrierefremmende. Men da må man både ha et byrå som følger deg opp og en bedrift som ikke bare tenker på den billigste løsningen, sier Larsen.

En undersøkelse utført av BI viser at vikarer kan prestere like bra og bedre enn fast ansatte, dersom han eller hun føler seg støttet av sin egen organisasjon, sin nærmeste leder, kolleger og klientorganisasjon.

- Jeg spår at vi ser en ny trend, hvor byråene spesialiserer seg, samtidig som flere vikarer synes det er en fin måte å teste og heve kompetansen sin på. Jeg tror vi får se en statusheving av det å være vikar eller konsulent, sier vikarbyråleder Larsen.

Hun tror at både arbeidsgiveren og vikaren kan tjene på å tenke kvalitet framfor penger. Da vil de få vikarer med høyere kompetanse som passer bedre inn.

NHO Service mener for øvrig at vikarenes behov blir tatt godt vare på også i dag.

Kilde: E24