Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har spurt 1870 av sine medlemsbedrifter om deres syn på utsiktene for det kommende arbeidsåret, og bedriftene er optimistiske til å ansette folk igjen.
 
- Dette viser at fremtidsvurderingene for 2011 er i svak bedring. Optimismen nå er noe større. Våre medlemmer ser frem til 2011 med en moderat grad av optimisme. Men optimismen er generelt ikke så stor at bedriftene vil investere, sier sjeføkonom Tor Steig i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til Aftenposten.

Bedrifter innen reiselivsbransen og varehandel er de med færrest planer om nye investeringer, forklarer Steig.

- Investeringssiden gir et relativt grått bilde for tiden fremover, bortsett fra for ett bilde. Utviklingen i Asia spesielt har dratt opp energimarkedene. Det forventes i oljebedriftene at prisen på olje vil ligge høyt også fremover. Dermed vil planlagte investeringer settes i verk. Dette er en helt annen situasjon enn vi så i fjor. Oljeklyngen i Norge vil vokse neste år, konkluderer Steig til avisen.

 Arbeidsåret 2011:

Bedriftene rapporterer om økt behov for arbeidskraft i 2011.
Bygg- og anleggsbransjen, tjenestesektoren (begge to prosent vekst) og, til dels, varehandelen (0,7 prosent), regner med å ansette flere.

Antallet nye arbeidssøkere vil altså overstige antallet nye arbeidsplasser, slik at ledigheten vil stige fra 3,5 prosent i år til 3,75 prosent neste år, spår NHO.

Lønnsveksten i EU-landene har ligget på mellom 0,1 og 2,9 prosent de siste to årene. I Norge har lønningene steget 3,4 til 4,2 prosent på samme tid, viser tall fra NHO.

Kilde: NHO, Aftenposten


Kan slå begge veier

- Vi tror på en sysselsettingsvekst på 1 prosent neste år. Det vil si 25.000 nye arbeidsplasser, sier seniorøkonom Dag Aarnes i NHO til Aftenposten.

Han påpeker imidlertid at økt etterspørsel også kan medføre høyere arbeidsledighet.

- 87.000 personer har gått ut av arbeidsstyrken siden 3. kvartal 2008. Det store spørsmålet er om denne gruppen skal og vil inn i arbeidsmarkedet igjen. Det er rimelig å tro at mange vil ha arbeid igjen, sier Aarnes.

Blant de mellom 15 og 29 år, står 63.000 flere utenfor arbeidsstyrken nå, sammenlignet med for to år siden. 50.000 av disse har gått til utdanning, resten er på ulike trygdeordninger. Arbeidsledigheten i gruppen har steget fra 5,8 til 7 prosent i perioden, mener NHO.

- Å få så store kull inn i arbeidslivet igjen blir en stor utfordring. Derfor vil vi sette stort fokus på dette fremover, sier Aarnes til Aftenposten.

Kilde: Aftenposten