Tverrfaglig casekonkurranse er unikt i Bergen, men det krever en del av deltakerne. Sparebanken Vest og Schibsted ga studentene realistiske problemstillinger.

Studentorganisasjonen Springbrettet – Bergensstudentenes karriereutvalg arrangerte for andre gang Casekonkurranse i samarbeid med Utdanning i Bergen. Dette for å styrke samholdet mellom studentene og næringslivet i Bergen og for å introdusere studentene for situasjoner de kan komme overfor i yrkeslivet.

 

Konkrete problemstillinger

Studentene ble delt inn i tverrfaglige grupper der de får trening i å anvende sine kunnskaper for å løse en konkret problemstilling som en bedrift har. Hver bedrift stiller med én case hver, og blir tildelt de ulike gruppene. I år har de fått med seg Sparebanken Vest og Schibsted som casegivere. I to uker har studentene jobbet med casene og det hele ble avsluttet med bankett i Grands selskapslokaler i Bergen der vinnerne ble kåret.

 

Unik tverrfaglighet

Denne casekonkurransen er unik i sitt slag fordi den er tverrfaglig, og fordi det legges opp til et bredt samarbeid mellom studenter på svært ulike studieretninger og utdanningsinstitusjoner. Hilde Skaara, Leder for Springbretter er veldig fornøyd med profilen til konkurransen.

- Casekonkurransen er den eneste av sitt slag hvor deltakerne blir satt sammen i ulike grupper, på bakgrunn av studieretning. Det er gruppens sammensetning som preger løsningen på caset, da noe av målet er at alle på gruppene skal kunne bidra med noe fra sitt eget felt. Ettersom det krever mye av studentene å samarbeide på tvers av studieretninger har vi valgt å gi dem nokså god tid, rett i overkant av to uker - dette er også noe uvanlig for en casekonkurranse, sier Skaara.


LES OGSÅ: BI-STUDENTER HEVDET SEG INTERNASJONALT

 

Svært ulike case

Det var høyst forskjellige caseoppgaver som både Schibsted og Sparebanken Vest bidro med. Schibsteds case var delt opp slik at studentene skulle vurdere hvorvidt Schibsted Tillväxtmedier i Sverige burde flytte sin portefølje med ni konsepter til Norge. Studentene  skulle vurdere hvilke av disse ni konseptene som kom til å lykkes, hvilke som trengte forandringer/justeringer for å lykkes og hvilke som ikke kom til å lykkes.

Sparebanken Vests case gikk ut på at studentene skulle komme med forslag og anbefalinger på hvordan Sparebanken Vest kunne nå målet

sitt om å være det ledende og foretrukne finanshuset på vestlandet.

- Laget som stakk av med seieren holdt en rød tråd gjennom hele sin oppgave, og fortjente å vinne, sa Senior HR rådgiver Erlend Moldestad i Sparebanken Vest til Utdanning i Bergen etter konkurransen.

Lars Vangen Jordet, administrerende direktør i Schibsted vekst sa til Utdanning i Bergen etter konkurransen at det avgjørende for vinneren av deres case var en god markedsforståelse.

- Når man skal introdusere nye produkter på et marked er det nødvendig å vite hvilke styrker og muligheter som ligger der. Vinnergruppen hadde denne forståelsen, i tillegg til at de gav veldig klare anbefalinger om hva som burde gjøres, sier Jordet.


 

Krevende

Martin Knutli, en av vinnerne av Schibsteds case meldte seg på fordi han så at bedriftene stod for noe som han interesserte seg for.

- Jeg meldte meg på fordi jeg er opptatt av innovasjon og entreprenørskap, og er leder i Start UiB som er en organisasjon som jobber for å fremme nettopp dette - innovasjon og entreprenørskap, sier Knutli.

Men han innrømmer at konkurransen har vært krevende og at konkurransen var stor.

- I tillegg til hovedoppgaven skulle vi avslutningsvis komme med to konsepter som manglet i porteføljen, og foreslo to kreative konsepter som vi beskrev kort og konsist. Denne delen var imidlertid alle gruppene ekstremt gode på, så jeg tviler på at det var disse idéene som gjorde utslaget. Tror heller det hadde med struktur og generell forståelse av markedet å gjøre. Det skal nevnes at tre av fem på laget studerte økonomi, så det skulle vel egentlig bare mangle. Etter konkurransen er jeg egentlig mest lettet og mindre stresset. Vi
jobbet utrolig mye med konkurransen, så å være ferdig er deilig.
Samtidig er det en veldig god topp på kransekaken og dra hjem seieren, avslutter Knutli.


Kilder: www.springbrettet.org, www.sib.no