Steinar Nybøle er leder for Fremmedspråksenteret, og han tror det er mye å hente på å lære seg et tredjespråk.

– Det er veldig viktig å presisere at engelsk ikke er nok. Europarådet anbefaler sine medlemsland å satse på en politikk der hver medborger skal lære minst tre språk, det vil si morsmålet pluss to fremmedspråk, sier Nybøle.

– I mange tilfeller er første fremmedspråk engelsk. Det betyr i praksis at engelsk i seg selv ikke vil være noen kvalifisering, fordi med tid vil alle snakke og forstå engelsk.

 

– Man må være klar over at språk også er bærere av en kultur og for å virkelig forstå en kultur, trenger man mer enn engelsk: man trenger å lære det språket som er bærer for denne kulturen. Bare engelsk vil altså kunne føre til en overflatisk forståelse av kulturen til de enkelte land.

– I Europa er vi stolte av vårt kulturelle og språklige mangfold. Det å få innspill fra forskjellige kulturer og tradisjoner når problem skal løses, ser vi på som en styrke, fortsetter Nybøle.

 

Populær spansk

Hvilket språk det lønner seg å velge finnes det ikke noe entydig svar på. Det kan være et godt utgangspunkt å velge etter hvilke land du kunne tenke deg å jobbe mot i fremtiden.

Tysk og Fransk har tradisjonelt en sterk posisjon i det Norske Utdanningssystemet, men de siste årene har Spansk seilt opp som favorittspråket. Per i dag er det det mest populære både på ungdomskole, VGS og ved høyere utdanning.

Det vi vet per i dag, er at det er behov for personer med tysk ettersom Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere. Fransken er spesielt viktig innen EU og Europarådet hvor fransk har en viktig posisjon. Dessuten står fransk sterkt i en del arabiske og afrikanske land.

– Norge har per i dag ingen spesiell stor handel med spansktalende land, men kontakten med Spania og Kanariøyene er stor innen turistnæringen, poengterer språkeksperten.


 

Stormaktenes fremtidsspråk

For de med godt språkøre som er ute etter unik spisskompetanse, er Kina og Japan store Norgesrelevante økonomier.

Kinas økonomiske vekst har ligget oppunder 10 prosent de siste 30 årene, og landet vil snart gå forbi USA som verdens største økonomi. Japan er verdens største produsent innen forbrukerelektronikk, og huser også verdens største bilprodusent; Toyota.

En del av tegnene brukt i skriftlig japansk og kinesisk er like, men muntlig er språkene vidt forskjellige.

På grunn av at disse språkene tilhører en annen språkgruppe enn de europeiske, er de også vanskeligere å lære seg. For en person som kan engelsk tar det i snitt rundt 500 timer å lære fransk, men over 1000 timer å lære kinesisk.

Du trenger imidlertid ikke se helt til Asia for fremtidsrettede språkvalg. Steinar Nybøle mener kontakten med nordområdene og Latinamerika kommer til å øke i tiden fremover.

Det latinamerikanske område kan utvikle seg til en interessant handelspartner for Norge, men her må en da huske på at man i det enorme landet Brasil (over 200 mill. Innbyggere journ merk.) ikke snakker spansk men portugisisk/brasiliansk.

– Når det gjelder våre naboer i nord, må det fremheves at kontakten i nordområdene kommer til å intensiveres, og både russisk, finsk og samisk vil bli etterspurt, tror Nybøle.

 

Her kan du studere språk:
 • Flere profesjonsutdanninger tilbyr forskjellige varianter av språkfag. Ved Siviløkonomutdanningene ved BI og NHH og Sivilingeniørlinjene ved NTNU, har studentene muligheten til å velge språk som valgfag.

  NHH har blant annet egen modul i Japansk, kombinert med utveksling. På universitetet i Oslo er det egne Bachelorlinjer i nesten 30 forskjellige språk, for de som ønsker å gå skikkelig i dybden.

 • Synes du det blir for mye å lære et helt nytt språk, går det an å ta fag i kulturforståelse. I sterke kulturer kan selv små feiltrinn bli oppfattet fornærmende, og respekt og kunnskap om kulturen vil bli høyt verdsatt.

 • Mange har språkkompetanse i Tysk, Fransk eller Spansk fra VGS, og ønsker å praktisere.

 • Å lære et fremmedspråk tar tid, særlig hvis man skal kunne anvende språket muntlig i jobbsammenheng.

  De fleste høyskoler og universiteter har utvekslingsavtaler med en rekke skoler i andre land. I tilegg kan du ta studiepoeng i utlandet gjennom uavhengige aktører som Gateway college.

  Her kan du blant annet ta Ex.phil/Ex.fac, idrett, språk, eller markedsføring. Et semester eller to i et land hvor du bruker tredjespråket ditt daglig, er en glimrende sjanse til å bli trygg på språket og kulturen.

  Kilde: Fremmedspråksenteret, Wikipedia NHO, UiO