(StudentTorget.no):

I Statsbudsjettet for 2015 valgte regjeringen igjen å nedprioritere 11 måneders studiestøtte for studenter under høyere utdanning. Nå har de imidlertid vedtatt å innføre én måneds ekstra studiestøtte for dem som trenger det aller mest. 
 
- Etter en omfattende undersøkelse har vi konkludert med at behovet for utvidet studiestøtte er langt større i Oslo enn ellers i landet. Høye leiepriser og et betydelig større press om å kjøpe merkeklær og designervesker gjør dette helt nødvendig, sier minister for kunnskap, Torbjørg Rød Isaksen, i en pressemelding.
 
Prislappen på vedtaket er estimert til å bli 1,2 milliarder kroner i året. Dette skal finansieres ved å redusere studiestøtten til studenter i de minste byene. Fra høsten 2015 vil dermed den høye utbetalingen i starten av semesteret falle bort for alle som ikke er bosatt i Oslo. 
 
Peder Snekke Hisøy, rektor ved Høgskolen i Arendal, støtter regjeringens vedtak om å prioritere de fattigste studentene.
 
- Vi har stor forståelse for at oslostudentene opplever en flat studiestøtte som urettferdig. I Arendal er leieprisene 20 prosent lavere enn i hovedstaden, og da blir det feil om våre studenter skal nyte godt av dette. Ved Høgskolen i Arendal er det i tillegg langt mindre fokus på merkeklær enn det for eksempel er ved Handelshøyskolen BI i Oslo, forklarer Snekke Hisøy.