STUDENTINTERVJU: Student i Ålesund

Navn: Kim Ulvestad
Alder: 23
Studie: Sykepleie, Bachelor
Studiested: Ålesund

Skole: Høgskolen i Ålesund (les om skolen)


Hvorfor valgte du å studere i Ålesund?

Jeg valgte å studere i Ålesund fordi at jeg ville gå på en skole som var nær familien og hjemmet  mitt. Jeg bor litt utenfor byen, og det fristet å gå på en skole så nært hjemme.

 

Hva er det beste med å studere i Ålesund?

Det beste med å studere på Høgskolen i Ålesund er at det er såpass mange forskjellige studenter. Det virker som om at det er godt samhold mellom studentene. Det er også bra kvalitet på det faglige, og det er lett å få kontakt med foreleserne.

 

 

Er det noe du synes er negativt med Ålesund?

Nei, jeg kommer ikke på noe som  er spesielt negativt.

 

Hva synes du om studentmiljøet i Ålesund?

Det er lett å komme i kontakt med medstudentene. Vi er 150 studenter i vårt kull, men det har ikke vært negativt. Det er godt samarbeid studentene i mellom når det trengs.

 

Hva gjør man i fritiden?

Det er ikke all verdens å finne på her, men det er mulig å melde seg inn i organisasjoner dersom man er engasjert i noe.