Hvorfor valgte du å studere i Ålesund?

Jeg valgte å studere i Ålesund, fordi at jeg ville gå på en skole som var nær familien og hjemmet mitt. Jeg bor litt utenfor byen, og det fristet å gå på en skole så nært hjemme.

 

Mitt Studie

Navn: Kim Ulvestad

Alder: 23

Studie: Sykepleie, Bachelor

Studiested: Høgskolen i Ålesund (nå NTNU Ålesund)

 

Hva er det beste med å studere i Ålesund?

Det beste med å studere på Høgskolen i Ålesund er at det er såpass mange forskjellige studenter. Det virker som om at det er godt samhold mellom studentene.

Det er også bra kvalitet på det faglige, og det er lett å få kontakt med foreleserne.

 

Er det noe du synes er negativt med Ålesund?

Nei, jeg kommer ikke på noe som er spesielt negativt.

 

Hva synes du om studentmiljøet i Ålesund?

Det er lett å komme i kontakt med medstudentene.

Vi er 150 studenter i vårt kull, men det har ikke vært negativt.

Det er godt samarbeid studentene i mellom, når det trengs.

 

Hva gjør man i fritiden?

Det er ikke all verdens å finne på her, men det er mulig å melde seg inn i organisasjoner, dersom man er engasjert i noe.