Hvorfor valgte du å studere i Ålesund?

Det var litt tilfeldig egentlig.

Jeg søkte i Norge av to grunner: jeg har hørt mye bra om Norge. Det er et land med bra miljø, og et land som utvikler seg raskt.

I tillegg, studerte kjæresten min her i 4 år, og han sa mye fint om Norge. Jeg fikk stipend som «Qualitiy student» i Kina, og det var på Høgskolen i Ålesund jeg kom inn.

 

Student i Ålesund

Navn: Xiaoyan Du

Alder: 26

Studie: Marin bioteknologi, Bachelor

Studiested: Høgskolen i Ålesund (nå NTNU Ålesund)

 

Hva er det beste med å studere i Ålesund?

Det beste med å studere i Ålesund, er at det er et bra studiemiljø.

Det er også bra kvalitet på forelesningene.

I tillegg, er det lett å komme i kontakt med foreleserne, dersom det er noe vi lurer på.

Studiemiljøet her er bedre enn i Kina. Jeg liker også at medstudentene er snille, til tross for språkbarrierer.

 

Er det noe du synes er negativt med Ålesund?

I begynnelsen, syntes jeg at det var vanskelig å komme i kontakt med folk, fordi jeg ikke snakket norsk.

 

Hva synes du om studentmiljøet i Ålesund?

Det er bra.

I de obligatoriske fagene mine, er vi bare 3 studenter, men i valgfalgene er vi mange. Det blir ofte litt mye, med opp til 250 studenter på en forelesningssal.

 

Hva gjør man i fritiden?

Jeg har en deltidsjobb, hvor jeg jobber 12 timer per uke.

I tillegg, blir det festing med venner både fra Kina og fra skolen.

Jeg driver litt med sport, skolen tilbyr for eksempel ping pong i gymsalen.