Ted.com

I tråd med sin egen filosofi har TED (Technology, Entertainment, Design) utviklet seg siden det hele startet som en konferanse i 1984. For ett år siden ble nettstedet ted.com lansert under parolen «ideas worth spreading» med et uttalt ønske om å spre ideer som forandrer holdninger, liv og i siste instans, verden.

Nettstedet gir gratis tilgang til videopresentasjoner av konferansens beste foredrag om en rekke forskjellige temaer. Anerkjente vitenskapsmenn, politikere, kunstnere og filosofer fra hele verden inviteres til den årlige konferansen i Monterey i California, og får nøyaktig 18 minutter på seg til å forsvare invitasjonen for både publikum i salen og en verdensbefolkning med internett.

Sammen med Bill Clinton og James D. Watson er Oxford-professoren Richard Dawkins blant de mest kjente foredragsholderne på ted.com. Foredraget til Dawkins fra 2002 er et av de mest kontroversielle i TEDs historie og var en avgjørende begivenhet for ny-ateismen. Men hvis du verken vil høre om Dawkins militante ateisme eller Watsons vittige historie om hvordan han og Francis Crick oppdaget DNA-strukturen, tilbyr TED flerfoldige foredrag av progressive tenkere som, foreløpig, er mindre berømte.


Deriblant den nederlandske kunstneren Theo Jansen som trollbinder salen med sine firbeinte kinetiske skulpturer som overlever på egen hånd kun ved hjelp av vindkraft. Og psykologen Barry Schwartz viser hvordan vestens overflodssamfunn ikke leder til lykke, men snarere det motsatte, fordi uendelige valgmuligheter gjør oss paralyserte. Hør også grunnleggeren av Wikipedia, Jimmy Wales, fortelle hvorfor han i 2001 startet det idealistiske opplysningsprosjektet som aldri blir ferdig.

På lik linje med Wikipedia viderefører også TED opplysningsarven i vår digitale og globale tidsalder. Foredragene preges av en generell fremtidsoptimisme og fremskrittstro, men også humor. Salen eksploderer i høylytt latter da Dawkins forteller at han ikke er spesielt stolt over å være britisk, «men noen ganger idet projektoren viser en britisk 10 pundseddel med bildet av Darwin på, og en amerikansk dollarseddel med påskriften «In God We Trust».

LES OGSÅ: Your Headlights are on -