E tter næringsminister Trond Giskes oppfordring til norske studenter om å studere i Kina, etterlyser ANSA-leder midlene til utvekslingstilbudet i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet viser at regjeringen ikke er villig til å ta nødvendige grep for å sikre at de som ønsker å studere i utlandet, får mulighet til det, sier ANSA-leder Kristoffer Moldekleiv til studentavisen Studvest.

Det var i forbindelse med karrieredagen på BI i forrige måned at næringsministeren uttalte til Dagens Næringsliv at Norge burde sende ut mellom 1000 og 3000 studenter til Kina.

 

Manglende finansiering

Det siste året har antallet norske studenter i Kina gått ned fra 333 til 201, og i dag tar kun 20 av de norske studentene i landet en hel grad.

Studvest skriver at Moldekleiv opplever at mange norske studenter ønsker ta en hel grad i Kina, men at de lar være fordi finansieringen ikke er på plass.

En kinesisk bachelorgrad krever fire studieår, og i 2005 ble støtten til det første av disse årene fjernet fordi dette ikke tilsvarer førsteåret i en bachelorgrad i Norge.

Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Torill Måseide, formidler til studentavisen at departementet ikke har planer om å gjeninnføre studiestøtten – i hvert fall ikke på generell basis.

Det kan imidlertid bli åpnet for studiestøtte i tilfeller der det dreier seg om utdanning som holder høy kvalitet, sier Måseide.


 

Studier i Kina (2010)

✔ 201 norske studenter tar for tiden høyere utdanning i Kina.

✔ 20 av disse er helgradsstudenter.

✔ Ved kinesiske universiteter må man studere fire år for å oppnå en bachelorgrad.

✔ Norske bachelorgradsstudenter får ikke støtte fra Lånekassen til det første året på bachelorgraden.

Kilde: Studvest

 

Nyttig å kunne ulike språk

I forrige måned deltok forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på et seminar i Shanghai, og benyttet anledningen til å oppfordre Kina til å tilby flere universitetskurs på andre språk enn kinesisk.

ANSA-lederen mener at det bør tas utgangspunkt i det solide studietilbudet Kina allerede har.

Norge har bruk for folk som kan ulike språk, og de studentene som lærer seg kinesisk vil nok dra stor nytte av dette i fremtiden, sier Moldekleiv.

Han påpeker at godkjenningen av utenlandsstudier bør bli lettere enn det er i dag.

Universitetene og høgskolene har blitt flinkere til å anerkjenne fag tatt i utlandet enn de var før, men de har fremdeles et forbedringspotensial, understreker han.

 

Kilde: Studvest