Hvordan kom du frem til at det var til Grenoble/Frankrike du ville dra?

Det var litt tilfeldig. Jeg visste at jeg ville til Frankrike, helst til Paris, men mitt institutt hadde ikke så mange avtaler her.

Jeg syntes Grenoble så ut som en spennende og fin by. Men jeg valgte først og fremst utfra studietilbudet. Sciences Po er en skole i verdensklasse, som jeg har hatt lyst til å studere ved lenge.

Mange velger Grenoble, fordi det ligger i Alpene med fjell hvor enn man ser, og turmulighetene er mange. Naturen er fantastisk, og det inspirerer, også for meg som ikke har gått spesielt mye i fjellet før.

 

Utveksling til Frankrike

Alder: 22

Fra: Trondheim

Studerer: Sosiologi, men tar statsvitenskap på utveksling

Studiested: Sciences Po i Grenoble i Frankrike. På utveksling fra Universitetet i Oslo

 

Hva er den største forskjellen på å studere i Frankrike og i Norge?

Dette går litt inn i de andre svarene, men de største forskjellene syns jeg er arbeidsmengden underveis i semesteret.

En annen forskjell, er hvordan man forholder seg til lærere og professorer.

Her er det høflighetsformen som gjelder. Man skal vise respekt, aldri omtale lærere med fornavn, og man bruker vous-formen. Det kan være utfordrende å vite hvordan man skal formulere seg, når man sender en mail eller snakker med de ansatte.

Sciences Po er en «grande école», og har veldig høy status. Studiene er derfor mer krevende, og det er ikke vanlig å gi toppkarakterer.

Jeg vet ikke enda hva slags karakterer jeg får, men jeg merker at læringsutbyttet er større enn hjemme, fordi vi har så mange aktiviteter fra starten av semesteret.

Her nytter det ikke å være skippertaksstudent, for å si det sånn.

 

 

Fortell litt om studiet og undervisningen?

Vi har mye klasseromsundervisning, med framføringer, lekser, og krav om oppmøte og aktiv deltagelse. Det minner litt mer om videregående, og er ganske annerledes enn norske universiteter.

Alle emnene er på fem studiepoeng, så vi har ganske mange forskjellige aktiviteter i løpet av en uke.

Her går det også an å få studiepoeng for å ta sport, noe de fleste gjør.


 

Hvordan er en vanlig studiedag for deg?

Jeg har undervisning hver dag, men det varierer hvor mye.

I løpet av en uke har jeg mange tekster å lese, små innleveringer, og ofte også muntlige framføringer.

En dag i uken, har jeg forelesninger både på formiddag og kveld, og da er jeg på skolen hele dagen.

 

Er det noe du synes er utfordrende ved å studere i Frankrike?

Byråkratiet her er ganske utfordrende. Vi har mange dokumenter å fylle ut, og fristene endrer seg stadig.

Man kan ikke forvente å få vite eksamensdatoer med en gang, og man må være åpen for at både vurderingsformer, undervisningsformer, og annet kan endre seg underveis.

Den norske litt firkantede, men veldig oversiktlige måten å gjøre ting på finner du ikke her. Så man må bare prøve å være tålmodig, og ikke bli stressa av at man ikke får all informasjonen med en gang.

Det er også litt utfordrende at vi har så mange små emner. Det virker som de fleste foreleserne prøver å presse inn litt mer enn det er plass til i emnene sine, og da blir det fort mye å konsentrere seg om på én gang.

 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerer?

Prisnivået er generelt lavere enn i Norge.

Leieprisene for studentboliger er lave, og stort sett alle utvekslingsstudenter får tilbud om studentbolig.

Det går fint an å leve på studielån i Grenoble, og hvis du reiser med Erasmus får du penger derfra i tillegg.

Det eneste som ligner på norske priser, er restaurantprisene og klesprisene.

Man trenger ikke bekymre seg for økonomien som utvekslingsstudent i Frankrike, kanskje med mindre man drar til Paris.

Men som nordmann må man passe seg for ikke å kommentere hvor billig alt er, det er nemlig mange av de andre utvekslingsstudentene som har mye mindre å rutte med.

 

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Jeg har reist litt til andre byer i nærheten, noe som er enkelt fordi avstandene er små, og fordi man har mer penger enn vanlig når man bor her.

Det er mange hyggelige kafeer og barer i Grenoble, og det er også mange konserter og andre arrangementer i regi av Erasmus og andre studentorganisasjoner.

Det er lettere å bli kjent med andre utvekslingsstudenter enn med franskmenn, så vi henger mye med hverandre.


 

Hvordan er studentmiljøet der?

Grenoble har blitt kåret til den beste studentbyen i Frankrike, og det med god grunn.

Det er uendelig mange studentorganisasjoner, for alt fra kunst til sport til vin-smaking til politiske foreninger.

Det er også mange billige og hyggelige barer i sentrum som er dominert av studenter.

Jeg bor i en stor studentby, og det er veldig sosialt.

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg vil absolutt anbefale Sciences Po Grenoble. Man lærer mye, får tett oppfølging, og det er kun dyktige forelesere her.

Man bør være forberedt på å måtte være muntlig aktiv, og på at arbeidsmengden er stor.

Sciences Po er ganske tverrfaglig, så du trenger ikke være statsvitenskapsstudent for å gå her, de har også mye historie og sosiologi, blant annet.

De har gode rutiner for å ta imot utvekslingsstudenter, så man trenger ikke bekymre seg for ikke å få det til, eller for å bli ensom.