Hvordan fant du ut at det var hit du ville dra?

Jeg ønsket å ta master i ingeniør og samtidig lære meg et nytt språk.

NORGINSA-programmet var det eneste som tillot meg å gjøre dette, uten å bruke ett år på å lære meg fransk før jeg begynte å studere.

 

Utveksling til Frankrike

Navn: Kim Solesvik Oppedal

Alder: 22

Studie: Master of Science

Studiested: Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Toulouse, Frankrike

 

Fortell litt om skolen og studentmiljøet

Det er et veldig godt og sammensveiset norsk miljø ved universitetet. INSA(Institut National des Sciences Appliquées) har tatt imot norske ingeniørstudenter i 20 år, og vi har nærmest blitt en etnisk minoritet.

Franske studenter er veldig nysgjerrige på norsk kultur og nordmenn generelt, og man får god kontakt med klassekameratene.

For å få venner blant de franske studentene er man avhengig av å kunne språket, ettersom de fleste franskmenn har begrensede engelskkunnskaper.

Selve skolen er en meget anerkjent institusjon i Frankrike. Opptakskravene er harde og arbeidsmengden er stor. INSA er en prestisjeskole, så hverdagen her er langt fra et ferieopphold.

 

Fortell litt om studiet og undervisningen

Organiseringen av studiet ligner mer på det man ser i norsk videregående enn ved norske universiteter.

Istedenfor få og store eksamener, har vi mange små som går kontinuerlig gjennom hele skoleåret. Dette er både positivt og negativt; man får god kontinuitet i fagene, men det er slitsomt med det stadige eksamenspresset.

Undervisningen er noe mer ”ortodoks” enn i Norge, og lærerne kan til tider virke mer opptatt av å forelese enn av å undervise. Dette gjør at det blir desto viktigere å jobbe hardt med studiene på egenhånd.


 

Hvordan var søknadsprosessen?

Søknadsprosessen var veldig enkel.

Som nordmann, søker man på NORGINSA-programmet gjennom SIU (Senter for Internasjonalisering av Utdannelse) i Bergen.

Etter opptaksprøver og intervjuer, er det SIU som tar seg av alt papirarbeidet i forhold til det franske byråkratiet.

 

Hvordan er prisnivået der?

Prisene er betydelig lavere enn i Norge og det er mye penger å spare på både mat, drikke, og boligkostnader.

Norske studenter lever godt på studielånet uten å måtte arbeide ved siden av. Dette gir mer tid til studiene, noe som er veldig bra.

 

Hvor mye betaler du for å leie bolig?

Jeg betaler rundt 2400,- NOK i måneden, altså er det en god del billigere å leie leilighet i Frankrike enn i Norge.

 

Hva gjør man i fritiden?

Tolouse har mange idrettsanlegg som står til disposisjon for alle som ønsker å bruke dem.

I tillegg, har man alle aktivitetsmuligheter man kan tenke seg, kino, puber, studentarrangementer og mye mer.

 

Hva synes du er det beste med å studere der?

Det er mange gode ting å trekke frem ved det å studere i Toulouse.

En kombinasjonen av et bra studiemiljø, god akademisk standard, og billig levestandard, gjør at oppholdet blir en opplevelse for livet.


 

Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i Frankrike?

For nordmenn, kan ting vi ser på som enkle gjøremål virke svært tungvinte på den franske måten.

Det å gå på postkontoret eller i banken, krever ofte mye og tilsynelatende meningsløst papirarbeid, som vi ikke er vant til å måtte forholde oss til i Norge.

 

Har du noen tips til andre som ønsker å studere i Frankrike?

Ikke la språkbarrieren skremme deg. Lær deg fransk og vær åpen for å bli kjent med nye mennesker av alle nasjonaliteter.