(StudentTorget.no):

I løpet av de siste årene har Polen blitt et av de mest populære studielandene blant norske utenlandsstudenter. Faktisk er det bare StorbritanniaDanmark og USA som kan skilte med flere nordmenn ved sine utdanningsinstitusjoner.
 
I studieåret 2013/2014 var det 1530 nordmenn som tok en hel grad i Polen, og av disse var det hele 1267 som studerte medisin. Ytterligere 216 tok andre studier innen helse- og sosialfag, som tannlege- og veterinærutdanninger
 
Årsakene til den økende populariteten er nok en kombinasjon av Norges høye opptakskrav til helsefagutdanninger, det utbredte tilbudet av engelskspråklig undervisning – og ikke minst det lave prisnivået på alt fra faste utgifter som bolig og mat, til alt som krydrer studentlivet i form av shopping, opplevelser og uteliv. 
 
Her er en komplett guide til alt du alt du trenger å vite om utdanning i Polen:
 

 

Utdanningssystemet

 Fakta om Polen:

Hovedstad: Warzawa

Innbyggertall: 38,46 millioner 
 
Areal: 312 679 km²
 
Nasjonaldag: 11. november
 
Valuta: 1 polsk złoty = ca. 2,20 NOK
 
 
 
I Polen finnes det hele 457 læresteder for høyere utdanning, hvorav 131 er offentlige og 326 er private. Blant disse er det til sammen rundt 400 forskjellige studieprogrammer hvor undervisningen foregår på engelsk. På Studievalg.no kan du søke deg frem til hvilke engelskspråklige studier som finnes på bachelor- og masternivå.
 
Mulighetene for engelskspråklige medisinstudier, samt at det er lavere opptakskrav enn i Norge, er nok hovedgrunnene til at Polen er det desidert mest populære valget for de som vil ta legeutdanning i utlandet. Det er også mulig å studere odontologi-, veterinær-, økonomi- og teknologifag på engelsk. 
 
De polske bachelorgradene kalles Licencjat (BA) eller Inżynier (BSc) på lokalspråket, og strekker seg over tre til fire år. Mastergradene, som kalles Magister, tar 1,5 til 2,5 år, mens doktorgradene logisk nok kalles Doktor, og går som regel over tre år. Som i de fleste andre land, varer profesjonsutdanninger som medisin og veterinær mellom fem til seks år. 
 
Mange polske universiteter tilbyr enkeltemne-studier der du kommer som en «visiting student» og tar bare enkelte fag istedenfor en hel grad. Noen krever at du allerede er student ved et studiested i Norge eller utlandet. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet for mer informasjon.
 
Studieåret består av ett høstsemester og ett vårsemester. Det er stort sett kun studiestart på høstsemesteret, som har oppstart i begynnelsen av oktober og varer frem til midten av februar. Vårsemesteret strekker seg fra februar til juni. Begge semestrene avsluttes med en eksamensperiode.
 
Karaktersystemet som vanligvis benyttes i Polen ser slik ut: 
 
Polske Karakterer Tilsvarerende norske karakterer
Very good (5) A
Good plus (4,5) B
Good (4)
C
Satisfactory plus (3,5) D
Satisfactory (3) E
Failing (2) F
 

LES OGSÅ: Simen (23) studerer medisin i Krakow

 
Opptakskrav 
 
De ulike lærestedene har individuelle kriterier for opptak ut fra hvilke fagkrav, karakternivå og hvorvidt du er nødt til å bevise engelskkunnskapene dine med standardiserte språktester som IELTS eller TOEFL. På grunn av nordmenns generelt gode engelskkunnskaper er det mange utenlandske universiteter som ikke krever språktest så lenge du kan vise til karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående.
 
Vitnemålet må i de fleste tilfeller være oversatt av godkjente oversettere, noe som pleier å kose mellom 600 til 1000 kroner per ark. Mange norske videregående skoler tilbyr å oversette vitnemålet ditt til flere språk, så det kan lønne seg å undersøke dette ved din skole først. 
 
For opptak til medisinutdanninger må man i mange tilfeller gjennomføre og bestå en opptaksprøve i kjemi, biologi og/eller fysikk. Dette dreier seg som regel om en flervalgsprøve som kan tas i Norge. Noen vil legge mest vekt på realfagkarakterene, mens andre ser kun på resultatene av opptaksprøven. Enkelte universiteter foretar også intervjuer av aktuelle kandidater som en del av opptaksprosessen, noe som vanligvis lar seg gjennomføre via Skype. Andre vektlegger heller anbefalingsbrev fra tidligere lærere, eller et motivasjonsbrev hvor du blant annet forteller om hvorfor du søker deg til akkurat denne utdanningen og dette universitetet. 
 
Dette er noen av det du kan bli bedt om å fremvise i opptaksprosessen:
  • Generell studiekompetanse (oversatt og attestert vitnemål)
  • Godkjent språktest/4 eller bedre i engelsk fra videregående
  • Motivasjonsbrev
  • Anbefalingsbrev
  • Spesifikke fagkrav
  • CV
  • Helseattest

 

LES OGSÅ: Slik skriver du et godt motivasjonsbrev

 

Søknadsprosess

 Mest populærer skoler:
 
 
Jagiellonian University in Krakow: 363 norske studenter
 
 
 
Medical University of Bialystok: 177 norske studenter
 
Medical University of Lublin: 165 norske studenter
 
 
 
I Polen søker man ikke gjennom en felles organ slik som Samordna opptak her i Norge. Man søker direkte til den eller de skolene som er aktuelle, både for bachelor- og masterprogrammene. Man finner søknadsskjema og annen kontaktinformasjon til opptakskontoret på skolens nettsider. Det er vanlig å måtte betale et søknadsgebyr på om lag 3000 norske kroner.
 
Om du skal søke deg til en engelskspråklig utdanning i Polen, er det derimot mest vanlig å søke via norske eller skandinaviske representanter eller agenter. Da er man sikker på at alle ledd i søknadsprosessen blir gjort riktig, i riktig rekkefølge, og til riktig tid. Ved eventuelle opptaksprøver vil man også få gjennomført disse hos den norske representanten. Du kan finne en oversikt over aktuelle norske agenter på ANSAs nettsider.
 
Dersom du ønsker å bare ta deler av utdanningen din i Polen, kan du søke utveksling fra et norsk universitet eller høgskole som har utvekslingsavtaler med polske læresteder som en del av en bachelor- og/eller mastergrad. Hvis du vil ordne utvekslingen på egenhånd, må du få forhåndsgodkjenning lærestedet ditt i Norge, og dra som en «visiting student». 
 
For engelskspråklig utdanning vil søknadsfristen som oftest være på våren, men kan variere fra april til rett før studiestart i oktober. Søknadsfristen for utdanninger med polsk som undervisningsspråk er 15. juni.
 

 
Godkjenning av studiet
 
Siden 97,9 prosent av fjorårets norske studenter i Polen studerte helsefag, er oddsen stor for at dette også er planen til du som leser dette. Og da er det viktig at du først undersøker om utdanningen du skal søke på er godkjent av de rette instansene. Det finnes nemlig nok av eksempler på helsefagstudenter som finner ut alt for sent at utdanningen ikke kvalifiserer til å utøve yrket hjemme i Norge. 
 
Dersom studiet er godkjent av Lånekassen betyr det at man har krav på støtte fra dem under utdanningen, men det er også alt. Det vil ikke automatisk bety at skolen er godkjent eller at det er en garanti for kvaliteten på utdanningen de tilbyr. 
 
Uavhengig av hvilket studie man skal ta, bør man ta kontakt med norske NOKUT, som står for godkjenning av utdanninger både i Norge og utlandet. De som skal ta helseutdanninger i utlandet bør også henvende seg til Statens autorisasjonskontor (SAK). Man trenger nemlig autorisasjon fra SAK for å kunne jobbe som lege eller annet helsepersonell i Norge. Det er heldigvis sjeldent at godkjenningen byr på noen problemer, så for de aller fleste går dette bra. 
 

LES OGSÅ: Aslak (25) studerer medisin ved Jagiellonian University i Krakow

 

Studiefinansiering

Hvis du skal studere med polsk som undervisningsspråk er studiene svært rimelige. Dersom dette er noe som kan være aktuelt for deg, husk på at Lånekassen tilbyr både språkstipend og stipend for språklig tilrettelegging til de som skal ta utdanning i ikke-engelskspråklige land. 
 
For utdanning på engelsk kan skolepengene variere fra 5000 til 100 000 kroner per undervisningsår. Ta kontakt med de aktuelle lærestedene for å finne nøyaktig prisnivå for internasjonale studenter. 
 
Gjennom Lånekassen kan man få basisstøtte på 97 850 kroner til høyere utdanning ved offentlig godkjente læresteder i Polen. I tillegg kan man få reisestipend til to tur-retur reiser i året, støtte til skolepenger og eventuelt språkstipend.
 
 

Boforhold og prisnivå

 
Sammenlignet med i Norge er levekostnadene i Polen latterlig lave. I følge OECDs prisindeks, som viser kjøpekraft mellom forskjellige land, må man kun ut med 40 kroner for det som koster 100 kroner i Norge.
I praksis vil det si at man kan regne med å betale om lag 2 500 kroner i måneden for leie et rom i et kollektiv, eller mellom 4 000 og 5 000 kroner for en romlig leilighet alene. De fleste studentene bruker eiendomsmeglere for å finne bolig, men universitetene og ANSA vil også kunne være behjelpelige med råd og anbefalinger.  
 
De fleste av universitetene tilbyr studentboliger til de internasjonale studentene, men standarden er visstnok ofte dårlig sammenlignet med private boliger. Mange har også et «dorm» for internasjonale studenter, hvor de kan bo de første ukene mens de leter etter annen bolig. Dette kan for øvrig være en god anledning til å bli kjent med andre studenter og finne samboere til et kollektiv. 
 

LES OGSÅ: Dette bør du vite når du søker støtte til utenlandsstudier 

 

Praktisk informasjon 

 Nyttige linker: 

Studievalg.no/polen

 
 
 
 
Den polske ambassaden i Norge:
 
Den norske ambassaden i Polen:

 

 
Som norsk statsborger trenger man ikke visum for å bo og studere i Polen, men du vil trenge en midlertidig oppholdstillatelse for å oppholde deg i landet i mer enn tre måneder. Når du har fått studieplass ved et polsk lærested får du automatisk krav på dette. Du trenger ikke søke om oppholdstillatelse før du har flyttet, og universitetet vil da hjelpe deg med dette. Den midlertidige oppholdstillatelsen gir deg også rett til å jobbe i Polen, dersom du ønsker en jobb ved siden av studiene.
 
Det er viktig å skaffe seg et Europeisk helsetrygdkort, slik at du vil få samme rettigheter til helsetjenester som de polske borgerne. I tillegg anbefales det å tegne en solid reiseforsikring for at du skal være helt trygg på å unngå store uforutsette utgifter ved sykdom, tap av verdisaker eller frafall fra studiene. Det finnes mange typer reiseforsikring med ulike kriterier for hva de dekker og for varigheten av utenlandsoppholdet, så gjør grundig research før du bestiller.
 
Husk at du som utenlandsstudent alltid har en god støttespiller i ANSA, som er organisasjonen for norske studenter i utlandet. Dersom det for eksempel skulle oppstå problemer med studiene, Lånekassen, leie av bolig eller andre ting, er ANSAs rådgivere alltid behjelpelige med å finne en løsning. 
 

LES OGSÅ: Slik velger du riktige utenlandsstudier