Ø nsket om å studere utenfor Norges grenser, førte Knut Blixhavn til Lausanne i Sveits. Det var ikke enkelt å flytte fra familie og venner som syttenåring, men den unge bergenseren følte seg klar for nye utfordringer.

 

Utveksling til Sveits

Navn: Knut Blixhavn

Alder: 21 år

Utdanning: Teknisk fysikk

Studiested: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), i Lausanne, Sveits

 

Hovedgrunnen til at Sveits kom på radaren, er at de to tekniske universitetene her, EPFL og Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ), holder et topp internasjonalt nivå, og i motsetning til de store i USA og England betaler vi ikke skolepenger, forteller Knut.

Det skadet heller ikke at Sveits ligger midt i Europa, med reisemuligheter langt utover en provinsiell bergensers fatteevne, sier 21-åringen.

 

 

Krevende undervisning

Knut kan fortelle at EPFL har et relativt høyt karaktersnitt, men at søknadsprosessen for å komme inn på skolen ellers ikke er så veldig komplisert.

Det er, for eksempel, ingen faste krav om språktester, men siden alle universitetets bachelorprogrammer er på fransk, forventes det likevel at studentene er på et ok nivå i språket.

Ifølge bergensgutten, er undervisningen i teknisk fysikk-studiet krevende, og det legges i stor grad opp til at studentene selv må ta initiativ.

Professorene holder et høyt nivå, og har ofte en bakgrunn fra andre høyt anerkjente universiteter. Det er også veldig positivt at universitetet er ungt, i internasjonal sammenheng. Det er knapt 50 år siden EPFL, som det er i dag, ble opprettet, og det satses mye midler på å bygge opp verdensledende forskningsmiljøer, sier Knut.

21-åringen har kun studert i Sveits, men mener likevel å kunne se noen antydninger til forskjeller mellom det norske og sveitsiske utdanningssystemet.

Det er vanskelig å sammenligne, uten selv å ha studert i Norge, men det som merkes klarest de første årene, er den høye konkurransen, mener Knut.

Fordi universitetet ønsker å opprettholde et internasjonalt renommé, er karaktersettingen normalisert og betraktelig strengere enn for eksempel ved NTNU. Dette fører også til et stort frafall, som både har sine positive og negative sider, forteller teknisk fysikk-studenten.

EPFL legger også til tider opp til mye individuelt arbeid, og lite gruppearbeid.

Dette varierer mye mellom fag og retninger, men felles for de fleste er en forventning om at det skal legges ned en betydelig arbeidsmengde. En annen forskjell er at professorene er veldig internasjonale, de færreste er sveitsere, sier EPFL-studenten.

 

 

Internasjonalt miljø

Knut beskriver studentmiljøet ved universitetet som veldig internasjonalt.

Over halvparten av studentene kommer fra andre land, noe som bidrar til å skape et språklig og kulturelt mangfold.

Lausanne er definitivt en studentby. Ved siden av EPFL, har byen ett samfunnsfaglig universitet UNI Lausanne, businesskolen HEC, verdens kanskje mest anerkjente hotellfagskole EHL og designskolen ECAL, ramser opp Knut.

Byen er relativt liten, men med et overraskende bra konsert- og uteliv, som gjør det enkelt å bli kjent med andre studenter med vidt forskjellige bakgrunner, forteller han videre.

EPFL har et billig og godt idrettstilbud, med både treningssenter, friidrettsbane og tennisbaner på campus.

I tillegg, finnes et bredt utvalg av studentorganisasjoner.

Bergensgutten kan også opplyse om at prisnivået i Lausanne er omtrent som i Norge, men at man kan bo relativt rimelig hvis man bor i studentbolig.

Undervisningen i teknisk fysikk-studiet er lagt opp veldig fleksibelt, 21-åringen står derfor fritt til å disponere store deler av tiden som han selv ønsker.

På sommerstid, tilbringer han gjerne tid ved Genevesjøen, går på festival, deltar på et av byens studentarrangementer, eller slår seg ned i en av parkene ved universitetet.

Sveits er også sentralt plassert midt i Europa. Fra Lausanne, er det bare et par timers togtur til Milano eller Paris. Tognettverket er veldig godt, og det er lett å ta seg rundt til andre byer.

På vinteren, kommer de mektige Alpene virkelig til sin rett, og fra Lausanne er det kort vei til flere større og mindre skisteder.

Et av vinterens store høydepunkter er selvfølgelig ANSA Sveits Vinterleker, et tradisjonsrikt samlingspunkt for norske studenter fra hele Europa som har blitt arrangert i 45 år, forteller Knut, som er landsleder for ANSA Sveits.


 

Anbefaler studier i Lausanne

Lausanne ligger i den fransktalende delen av Sveits, og EPFL-studenten syntes særlig det franske språket var en utfordring i begynnelsen.

Den største utfordringen for meg var språket, men man lærer fort og utenfor skolen er engelsk nesten like utbredt som fransk.

Bergensgutten har funnet seg godt til rette i den sveitsiske byen, og anbefaler gjerne andre nordmenn å ta turen til Lausanne og EPFL.

Jeg vil på det varmeste anbefale å studere her! Universitetet er i kraftig vekst, og studiene har et høyt faglig nivå, sier en fornøyd 21-åring.

I tillegg, er studentmiljøet veldig bra, og overgangen fra Norge vil ikke gi store kultursjokk, avslutter Knut.