I de senere årene, har Ungarn utmerket seg som et populært studiested også for norske studenter.

Det sentraleuropeiske landet er rikt på tradisjoner og kultur, men viktigere, for dem som studerer der, er det at landet har flere prestisjetunge internasjonale universiteter.

I dag er nærmere 900 nordmenn bosatt i Ungarn under studietiden, og det ryktes at de lever et liv i sus og dus.

 

Lever godt på støtten fra lånekassen

Som norsk student i utlandet, kan du søke om skolepengestøtte og basisstøtte fra lånekassen.

Skolepengestøtten beregnes større for utreisende studenter, på grunn av høye semesteravgifter ved utenlandske universiteter.

Sammen med basisstøtten, vil skolepengestøtten for utdanning i utlandet ligge på nærmere 220 000 kroner, hvorav 70 000 kroner kan omgjøres til stipend, ifølge Lånekassen.

I et fattig land som Ungarn, hvor boligmarkedet fremdeles preges av den økonomiske krisen som var i 2008, blir støtten fra Lånekassen av relativt høy verdi. Konstruksjon av nye boenheter, byggetillatelser og boliglån ligger per dags dato meget lavt, i forhold til høyden markedet lå på i forkant av krakket i 2008.

Selv om rentene nå sakte, men sikkert tar seg opp, er boligmarkedet langt fra stabilt, ifølge global property guide.

Og det er kanskje ikke så rart at boligmarkedet forblir ustabilt, med en arbeidsledighet på 10.9 prosent og gjennomsnittslønn som ligger på 70.000 kroner i året, ifølge Fafo. Minstelønnen er forholdsvis på 29.000 kroner i året.


 

Å leie eller eie?

 

Leiepriser i Ungarn

2-roms leilighet, i bykjernen: 1701,60 kr

2-roms leilighet, utenfor bykjernen: 1245,04 kr

4-roms, i bykjernen: 2997,93 kr

4-roms, i utenfor bykjernen: 2225,43 kr

 

Kvadratmeterpris, for kjøp av bolig i Ungarn

I bykjernen: 9075.60 kr

Utenfor bykjernen: 6127,57 kr

 

Med slike priser, kan du få kjøpt en 60 m² leilighet til under 400,000 kroner.

Prisen anses å være så gunstig, at noen studenter velger å kjøpe bolig under studietiden fremfor å leie.

Det er delte meninger om boliginnkjøpet. Det er viktig å ha i bakhodet at et ustabilt boligmarked vil kunne påvirke et eventuelt salg i negativt retning.

 

«De fleste bor i fine leiligheter av vestlig standard»

Nestlederen for ANSA Ungarn, Joar Skien Grannes, mener at levestandarden er høy for norske studenter i det fattige landet.

I følge han selv, er det tiden som er knapp, ikke den personlige økonomien.

Vi bor veldig bra. De fleste bor i fine leiligheter av vestlig standard, forteller Joar.

Jeg vil ikke si at vi lever i sus og dus, men vi har muligheten til å gjøre det vi vil, uten å tenke så mye over kostnadene, fortsetter han.

Ettersom det meste er rimelig billig her, så er det mer tiden som er knapp, ikke pengene, avslutter Grannes.