(StudentTorget.no):

I studieåret 2012/2013 var det 814 norske studenter som tar en hel grad eller delstudier i Ungarn.

Semmelweis University, Széchenyi István University, University of Debrecen og University of Pécs har alle flere hel- eller delgradsstudenter fra Norge. I tillegg er disse lærerstedene godkjent av Statens Lånekasse. 

Utdanningssystemet

I likhet med de fleste norske studier, starter studieåret i Ungarn i september og varer frem til mai måned. Ønsker du å søke deg til en studieplass ved et av landets universiteter er det greit å beregne innsendt søknad fire måneder før studiestart, selv om flere skoler har rullerende opptak. Hvilken fremgangsmåte som passer best for deg kommer an på hva du har lyst til å studere. Mellom de forskjellige ungarske universitetene finnes et bredt spekter av fagtilbud, men vær oppmerksom på at flere fag baseres utelukkende på ungarsk. 
 
De største universitetene vil likevel kunne tilby utlandsstudenter undervisning på engelsk, tysk eller fransk. 
 
Det er lurt å la seg veilede av norske portaler for å finne frem til lærestedet som vil passe deg best. For eksempel kan du finne frem til alle studietilbud i Ungarn på Studievalg.no. Et annet tips er å besøke nettsidene til ANSA, som er organisasjonen for norske studenter i utlandet. Organisasjonen er forankret i Oslo, med landsstyrer i hele 25 land, deriblant Ugarn. ANSA har en egen oversikt over hvilke universiter i Ungarn som tilbyr engelskspråklig utdanningsprogram. 
 
Som medlem i ANSA Ungarn får du et trygt nettverk med mennesker som kan stille til rådighet ved de spørsmålene du måtte ha før og under studieløpet. I tillegg får du som medlem mulighet til å engasjere deg aktivt i organisasjonen og delta på en rekke festlige arrangementer. Medlemskap kan du få tildelt når du har fått innvilget studieplass i utlandet.
 

LES OGSÅ: Slik velger du riktige utenlandsstudier

 
Opptaksprøve

I kontakt med ulike universiteter vil du finne at noen lærersteder i Ungarn kun tar imot utvekslingsstudenter som er tilknyttet norske lærersted med utvekslingsavtale. I tilfeller hvor du i utgangspunktet er tilknyttet en høgskole eller et universitet vil lærerstedet ha egne retningslinjer for hvordan du skal søke. 

Brorparten av nordmenn som befinner seg i Ungarn i dag tar medisin-, tannlege- og veterinærstudier. For å komme inn på de internasjonale universitetene som tilbyr disse fagene, må du avlegge opptaksprøve for å teste din kunnskap i biologi, kjemi, fysikk, matte og engelsk. Belag deg på å måtte betale en søknadsavgift og et eksamensgebyr selv om det ikke alltid vedgår alle universitetene. Noen av de norske lærerstedene tilbyr forberedende fag til opptaksprøven. Ønsker du å ta deler av graden din i utlandet i stedet for hele, gjelder gitt norske lærersteds inntakskrav, noe som igjen kan gjøre søknadsprosessen annerledes enn beskrevet her. 
 
 

Søknadsprosessen 

Opptaksprøven er bare en del av selve søknaden i sin helhet. De ulike universitetene har forskjellige krav som skal innfris, men noe er likevel likt. En engelsk versjon av  vitnemålet fra videregående skole, oversatt til engelsk, sammen med eventuelle andre vitnemål og kopi av passet ditt, sendes til universitetet du søker på. I kontakt med din videregående skole bør du spørre om anbefalingsbrev fra en eller flere av dine tidligere lærere. Det forventes også at du skriver et motivasjonsbrev og en CV til skolen. Avhengig av hvilken fagretning du ønsker å studere kan universitetet ønske en generell helse, hepatitt og HIV-test. Du står fritt til å søke ved flere universiteter når du allerede har avgitt opptaksprøve. 


 

Motivasjonsbrev

Motivasjonsbrevet er til for å gi universitetet et inntrykk av hvem du er, og hvordan du vil være som student. I brevet som er på én til to sider skal du så godt det lar deg gjøre formidle hvorfor du ønsker å studere akkurat det faget. Medisin, tannlege og veterinærstudiet i Ungarn er kjent for å være krevende. Derfor bør du på en saklig måte prøve å formidle hva som vil holde motivasjonen din ved like når du bruker mesteparten av dagene dine på tunge studier. Du kan for eksempel trekke frem at du har et sterkt ønske om å jobbe i et gitt felt, og at universitetet vil hjelpe deg med å nå dine fremtidige mål. 

Motivasjonsbrevet bør også inneholde litt om hva som fikk deg til å ville studere i Ungarn. 
Det kan handle om at du ønsker å utvide horisonten med utlandserfaring, eller at universitetet du vil studere ved virker å være av høy standard. Fritidsaktiviteter og hobbyer gir et inntrykk av hvem du er, men ikke vær redd for å droppe akkurat denne delen i motivasjonsbrevet hvis du ikke føler du har noe å tilføye. 
 
Skriv om tidligere arbeidserfaring, frivillig arbeid og verv. Selv om arbeidserfaringen ikke er relevant for studiet og fremtidig arbeid, bør den nevnes. Uavhengig av stilling viser tidligere arbeidserfaring at du takler ansvaret med å ha en jobb, og at du fungerer godt som medarbeider med andre. 
 
Pass på at motivasjonsbrevet er saklig og tro mot hvem du faktisk er. Det er unødvendig å lese seg opp på universitetet for å imponere dem med flatterende ord. Husk at det er du som skal skinne i motivasjonsbrevet, ikke universitetet.
 

Muntlig intervju

Ved flere av de ungarske universitetene er det vanlig å gjennomgå et muntlig intervju, i tillegg til den skriftlige opptaksprøven. Typisk vil du bli intervjuet av en professor fra universitetet. Dette vil foregå på engelsk. Spørsmål og oppsett kan minne om en blanding mellom jobbintervju og eksamensevaluering. Professoren vil gjerne snakke med deg om de delene av opptaksprøven du kanskje ikke besvarte tilstrekkelig. Og vil utover det referere til både opptaksprøven og motivasjonsbrevet du skrev. Ungarn sett med norske øyne har et konservativt utdanningssystem, så kle deg gjerne litt mer formelt enn ellers til det muntlige intervjuet. Det kan også være greit å finpusse på engelsken hvis du skulle kjenne deg litt rusten. Under intervjuet vil det være et pluss å kunne litt om byen og universitetet du har søkt deg til, i tilfelle det blir et tema. 


 

LES OGSÅ: Oversikt over universitetene i Ungarn

 
Finansiering
 Andre stipender og legater: 

 

Legathandboken.no: 2000 ulike stipend
 
Legatsiden.no: Diverse støtteordninger
 
Legater.nu: Søkefunksjon for alle mulige stipend
 
Globalgrant.com: 5000 ulike stipend og legater
 
Aktivungdom.eu: Ungdomsprosjekt i regi av EU 
 
Hvis du skal studere med ungarsk som undervisningsspråk er studiene svært rimelige. Dersom dette er noe som kan være aktuelt for deg, husk på at Lånekassen tilbyr både språkstipend og stipend for språklig tilrettelegging til de som skal ta utdanning i ikke-engelskspråklige land.  

For utdanning på engelsk kan skolepengene variere fra 5000 til 100 000 kroner per undervisningsår. Ta kontakt med de aktuelle lærestedene for å finne nøyaktig prisnivå for internasjonale studenter. 

Gjennom Lånekassen kan man få basisstøtte på 97 850 kroner til høyere utdanning ved offentlig godkjente læresteder i Polen. I tillegg kan man få reisestipend til to tur-retur reiser i året, støtte til skolepenger og eventuelt språkstipend.

Ellers er Ungarn et billig land å leve i, og de færreste ser seg nødt til å ha en deltidsjobb ved siden av studieløpet.

 
Godkjenning av studiet
 
Dersom du skal studere helsefag er det viktig at du først undersøker om utdanningen du skal søke på er godkjent av de rette instansene. Det finnes nemlig nok av eksempler på helsefagstudenter som finner ut alt for sent at utdanningen ikke kvalifiserer til å utøve yrket hjemme i Norge. 
 
Dersom studiet er godkjent av Lånekassen betyr det at man har krav på støtte fra dem under utdanningen, men det er også alt. Det vil ikke automatisk bety at skolen er godkjent eller at det er en garanti for kvaliteten på utdanningen de tilbyr. 
 
Uavhengig av hvilket studie man skal ta, bør man ta kontakt med norske NOKUT, som står for godkjenning av utdanninger både i Norge og utlandet. De som skal ta helseutdanninger i utlandet bør også henvende seg til Statens autorisasjonskontor (SAK). Man trenger nemlig autorisasjon fra SAK for å kunne jobbe som lege eller annet helsepersonell i Norge. Det er heldigvis sjeldent at godkjenningen byr på noen problemer, så for de aller fleste går dette bra. 
 

Klikk her for å se alle studier i utlandet

 
Praktisk informasjon
 
Som norsk statsborger trenger man ikke visum for å bo og studere i Ungarn, men du vil trenge en midlertidig oppholdstillatelse for å oppholde deg i landet i mer enn tre måneder. Når du har fått studieplass ved et polsk lærested får du automatisk krav på dette. Du trenger ikke søke om oppholdstillatelse før du har flyttet, og universitetet vil da hjelpe deg med dette. Den midlertidige oppholdstillatelsen gir deg også rett til å jobbe i Ungarn, dersom du ønsker en jobb ved siden av studiene.
 
Det er viktig å skaffe seg et Europeisk helsetrygdkort, slik at du vil få samme rettigheter til helsetjenester som de ungarske borgerne. I tillegg anbefales det å tegne en solid reiseforsikring for at du skal være helt trygg på å unngå store uforutsette utgifter ved sykdom, tap av verdisaker eller frafall fra studiene. Det finnes mange typer reiseforsikring med ulike kriterier for hva de dekker og for varigheten av utenlandsoppholdet, så gjør grundig research før du bestiller.
 
Husk at du som utenlandsstudent alltid har en god støttespiller i ANSA, som er organisasjonen for norske studenter i utlandet. Dersom det for eksempel skulle oppstå problemer med studiene, Lånekassen, leie av bolig eller andre ting, er ANSAs rådgivere alltid behjelpelige med å finne en løsning.