Tirsdag 30. april hadde styret ved Nord Universitet styremøte for å avgjøre fremtiden til de ulike studiestedene ved Nord universitet.

Det har tidligere blitt foreslått en ny studiestedsstruktur ved universitetet, og nedleggelse av studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

For å lykkes med å utvikle et sterkt universitet i fremtiden, er det nødvendig å samle forskning og undervisning i sterkere fagmiljøer, og sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen, skriver Nord Universitet i en pressemelding tirsdag 30. april 2019. 

Nord universitet skal levere forskning av høy kvalitet og utdanne kandidater til regionen. Det er universitetets samfunnsoppdrag, sa rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet, i pressemeldingen tirsdag.

 

Ønsker et sterkere fagmiljø

Tanken er at Nord universitet i fremtiden skal bestå av to campuser: Bodø og Levanger.

Her skal det fokuseres på å bygge opp et sterkere fag- og læringsmiljø. Gjennom å samle forskning og utdanning på utvalgte studiesteder, skal Nord universitet styrke studiestedene sine.

Samtidig, ønsker Nord universitet å avvikle andre studiesteder helt eller delvis.

Den nye studiestedsstrukturen vil føre til at Nesna og Sandnessjøen avvikles.

Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal vil brukes til utvalgte fagretninger.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, mener at dette vil føre til høyere kvalitet på studiene og mer kvalitetsforskning.

Universitetet kan også frigi ressurser til en verdi av 50 millioner kroner, som i dag brukes på infrastruktur. Dette kan da brukes på faglig aktivitet.

Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, sier Solheim Hansen, i en pressemelding fra Nord universitet den 24. april 2019.


 

Mulighet til å fullføre studier

Avviklingen av studiestedene vil skje gradvis.

Studenter, som allerede studerer eller har fått tilbud om opptak ved de ulike studiestedene, vil få muligheten til å fullføre studiene der de er blitt tatt opp.

Ansatte vil få tilbud om jobb ved andre deler av Nord universitet, noe som kan føre til nye arbeidssteder og lengre reisevei for flere ansatte.

Jeg har stor forståelse for at enkelte medarbeidere synes dette er vanskelig. Men alle ansatte skal få en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen, sier Solheim Hansen i pressemeldingen.

Forslaget om ny studiestedssttruktur er nå sendt til høring, med en høringsfrist den 15. juni 2019.

Det vil også bli gjort en grundig utredning av behovet for å utdanne studenter i de ulike regionene og kostnadene endringene av struktur eventuelt vil føre til.

Den endelige avgjørelsen om Nord universitets eventuelle nye struktur vil bli tatt den 26. juni 2019.