For mange vil uttrykket "bilær og båtær", råning og Harald Rønneberg være selve definisjonen på Østfold.

Da Studievalg.no besøkte fylket, var det for øvrig utdanningstilbudet og Høgskolen i Østfold som var hovedfokus.

– I tillegg til vår faglige kompetanse, vil jeg spesielt trekke frem fasilitetene ved høgskolen.

Det sier rådgiver ved informasjons- og kommunikasjonsenheten ved Høgskolen i Østfold (HiØ), Jens-Petter Berget, som ønsker Studievalg.no velkommen i luftige og nye lokaler.

Og selv om Høgskolen i Østfold kan skilte med både egen svømmehall, treningsrom og store gymsaler, vil Berget si at det er skolens studietilbud som gjør den unik.

Vi tilbyr blant annet bachelorstudium i skuespill, scenografi og digital medieproduksjon. Men det er faktisk lærerutdanningen og sykepleien som er de mest populære studieretningene, sier han. 

 

Intimt studiemiljø

Høgskolen i Østfolds seks avdelinger er etablert i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg, og kan tilby i overkant av 60 studier.

Konsulent Wenche Karen Gunnarstorp, ved informasjons- og kommunikasjonsenheten ved HiØ, forteller at studiestedenes 4 500 studenter rapporterer om gode studieforhold.

Studentene sier selv at de får god oppfølging av faglærer, og at de har god kontakt med denne. De forteller også om et forholdsvis intimt studentmiljø, sier Gunnarstorp.

Hva et "intimt studentmiljø" er, kan studentrådsleder på IT-faget, Sandra Merete Ingebrigtsen (24), fortelle mer om.

– Studentmiljøet her i Østfold har blomstret helt ekstremt de siste semestrene. Engasjerte studenter har tatt tak, og faktisk flyttet jeg til Halden bevisst for å bli en større del av studentmiljøet.

Hun mener det er veldig lett å bli kjent med folk på skolen, og selv har hun fått et stort nettverk på tvers av både linjer, klasser og emner.

Også Gunnarstorp trekker fram studentenes eget engasjement som en nøkkelfaktor i skolens studentmiljø.

– Vi ønsker at studentene skal tilbringe mer tid på skolen, og det har definitivt blitt mer liv nå enn før. Både styret og studentorganene legger til rette for at studentene skal ha noe å gjøre på skolen, og eksempelvis har fadderuka ved semesterstart hatt veldig stor oppslutning.


  

Et variert læringsmiljø

Konsulent Gunnarstorp og Sandra Merete er ikke de eneste som er fornøyde med læringsinstitusjonen sin. Målinger har vist at studentene er spesielt fornøyde med den faglige tyngden, men at også skolens service og dens beliggenhet spiller inn på studentenes trivsel.

Masterstudent Eirik Skogh (26) kan skrive under på at Høgskolen i Østfold har blitt et lærested hvor studentene trives. Studievalg.no møter haldenseren midt i lunsjen, og rundt oss kryr det av studenter på vei til eller fra skolens nye kantine.

– Jeg liker meg veldig godt. Det er mye folk her, og jeg får inntrykk av at det kommer stadig flere. Studentmiljøet er bra, fordi det skjer ting hele tiden, og det er i tillegg lett å bli kjent med folk.

Eirik tok også bachelorgraden i digital medieproduksjon i Halden. Han mener at den faglige tyngden han har ervervet seg i løpet av studietiden på høgskolen er ubetalelig.

– Lærerne er flinke og gode. De har vært, og er stadig, i utvikling. Dessuten, er døra alltid åpen hos foreleserne, og det er utelukkende positivt.

– Jeg kom til skolen og studiumet helt fersk. Interessen for teknologi og media var der, og kombinert med læringsmiljøet, har det indirekte ført til at jeg i dag driver et enkeltmannsforetak i film- og mediebransjen.

Også rådgiver Berget har inntrykk av at læringsmiljøet er av stor betydning for studentene.

–  Vi kan tilby et variert læringsmiljø, med både fjernundervisning og klasseromsmodellen. I tillegg, deltar studentene ofte på såkalte workshops. Det er også mye gruppebasert, problembasert læring.

Han mener allikevel at studentenes muligheter for dialog med bedrifter i nærmiljøet, er det feltet hvor Høgskolen i Østfold skiller seg ut med tanke på det faglige opplegget.

– Mange av studentene tilbys praksisperioder. Og de som enten tar bachelor i ingeniørfag eller i teknologisk innovasjon og entreprenørskap, har i tillegg prosjektoppgaver ute i bedrifter. Da er det slik at bacheloroppgaven knyttet opp mot eksterne bedrifter i nærmiljøet.


  

Lærerne bruker MSN

For konsulent Gunnarstorp, er det viktig å få frem at skolen er opptatt av internasjonalisering.

– Internasjonale studenter er et tydelig innslag i studiemiljøet. Og vi ønsker å tilrettelegge for at studentene skal få dra på utveksling. Studentene har mange ønsker, og mulighetene er gode til å ta deler av studiet i utlandet.

Skolens utenlandsreisekoordinator og rådgiver, Ellen Høy-Petersen, ved studie- og forskningsenheten på HiØ utdyper:

– Skoleåret 2008/2009 hadde Høgskolen i Østfold 124 utvekslingsstudenter som studerte i 3 måneder eller mer i et annet land.

– De fleste kommer fra europeiske partnerinstitusjoner som Polen, Frankrike og Spania. De norske studentene reiser til engelsktalende land, da hovedsakelige Australia, Storbritannia og USA.

Masterstudent Eirik kan fortelle at det på hans informatikklinje er flertall av internasjonale studenter. Han mener, som Gunnarstorp, at utvekslingstilbudet er veldig viktig for skolens popularitet.

Studentrådsleder Sandra Merete tenker at skolen er nok såpass godt likt blant studenter, fordi at man ved Høgskolen i Østfold blir hørt som student.

Studenter og avdelingstilsatte møtes regelmessig, og skolen har korte beslutningslinjer. På denne måten, blir ens rettigheter som student opprettholdt.

Men hovedgrunnen til at studentene trives her, er nok at lærerne bruker MSN, smiler hun, og utdyper at man på denne måten viser at man som foreleser har en genuin interesse for hver enkelt student. Og det er jo utelukkende positivt, avslutter hun.