Høye tilflyttingstall og økte boligpriser skaper bekymring for studentboligmarkedet i Trondheim.

Antall studenter i Trondheim utgjør nå i underkant av 20 prosent av det totale innbyggertallet i byen. Trondheim er også den utdanningsbyen i Norge med høyest andel tilflyttede studenter, skriver studentavisen Under Dusken.

Leder i i Velferdstinget (VT), Mari Helenedatter Aarbakke, går i intervju med avisen langt i å latterliggjøre regjeringens innsats for å bygge nye boliger.

– De 1000 studentboligene som regjeringen flagger så høyt, begynner å bli en vits, dersom det fine runde tallet er det eneste ved avtalen som fortsatt overholdes.

Flere studenter sliter med å finne en rimelig bolig i Trondheim og med stadig stivere studentboligpriser, frykter studenter, Velferdstinget og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) at de skal miste sin markedsregulerende effekt. 

 

Snart like dyrt som privatmarkedet

I en undersøkelse utført av Utleiemegleren, kommer det fram at det i snitt koster 8900 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim. Det er en oppgang på 2,9 prosent sammenlignet med september måned.

Sammenlignet med et år tilbake, er det en oppgang på 11,9 prosent. Dette utgjør den største stigningen i landet, skriver Under Dusken.

Studenter avisen har pratet med sliter med å få endene til å møtes.

Det er for stort press på boligene og for få boliger. Det koster det samme som om jeg hadde leid privat, sier student Hans Olav Hågenvik, som betaler 4 800 kroner i måneden uten strøm.

Han får støtte av Hilde Jensen, som også bor i en av SiTs studenthybler.

Studielånet går jo ikke opp, selv om boligprisene går opp. SiT hevder at de har studentvennlige priser, noe jeg stiller meg uforstående til. Om prisene skrus opp ytterlige, må man skaffe seg jobb bare for å ha råd til mat hver måned, sier Jensen.


 

Skylder på kommunen

Studentsamskipnadene settes i en lei knipe, når de ikke gjøres i stand til å holde seg på et prisnivå tilsvarende studentenes kjøpekraft. Studentboligenes økonomiske rolle trues, når prisnivået stadig presses oppover uten at studentenes kjøpekraft økes tilsvarende, sier VT-lederen Aarbakke.

Hun mener studentene må betale for regjeringens manglende vilje til å endre tilskuddsandelen.

Her mener jeg staten løper fra sitt ansvar. Dersom ikke vilkårene i avtalen snart oppdateres med en like fin og rund tilskuddsandel, ser jeg heller at man bevilger færre boliger med større tilskudd, sier hun.

Terje Bostad, som er direktør i SiT-bolig, arbeider for å utbedre studentboligtilbudet, men påpeker at det er lite han kan gjøre uten støtte fra regjeringen.

Vi, som arbeider i det daglige med å bygge studentboliger, må hele tiden forholde oss til de retningslinjer og budsjetter som legges av Kunnskapsdepartementet, sier Bostad.

Daglig leder Stine Hostad, i Utleiemegleren Trondheim, påpeker at kommunen har flere tomter som de kan bruke til studentboliger om de ønsker det.

Det er over 150.000 registrerte beboere i Trondheim, pluss rundt 30.000 studenter, som alle skal ha boliger samtidig i juli-august perioden. Sånn jeg ser det, bør kommunen ta ansvar i mye større grad enn det de gjør idag, sier Hostad.

Kilde: Under Dusken