(Høgskolen i Østfold):

Remmen bygges ut: – Prosjektet er godkjent av Studentsamskipnadens styre og entreprenør er valgt, sier Dag Lislerud Midtfjeld, avdelingsleder for bolig og eiendom ved Studentsamkipnaden i Østfold.
 
Utbyggingen i Halden vil totalt bestå av 324 nye studentboliger. Samlet kostnad er beregnet til 187 millioner kroner.
 

200 nye studentboliger klare neste høst

– Allerede neste høst står 200 nye studentboliger klare til bruk 100 meter fra høgskolen, sier Dag Lislerud Midtfjeld.
 
– De nye studentboligene blir liggende nært høgskolen, kantina, idrettsanlegget, busstoppen og den nye studentkroa som åpnes i mai 2013, sier Dag Lislerud Midtfjeld.
 
Flere vil satse på Remmen: En ny forskningspark innen IT, energi og miljø står klar til bruk høsten 2013 (utbyggingen sees øverst til høyre på bildet over). 
 
I Halden kommune finnes det planer om på sikt å erstatte dagens svømmehall på campus med en ny, dette rett over veien for høgskolen – hvor det også er avsatt plass til en ny idrettshall m.m.
 
Utbyggingen av de nye studentboligene skjer i to trinn på området som Studentsamskipnaden allerede disponerer til dagens studentboliger.
 
I tilknytning til én av de nyrestaurerte boligbygningene, som vil bli stående, er det planlagt å lage en overbygd uteplass - felles uterom med fast møblering, grillplass m.m.
 

Nye bygninger og studentboliger tilpasset rullestolbrukere

Bygningene vil utformes i treverk og miljøriktig stil.
 
De nye boligbygningene blir tilrettelagt for rullestolbrukere, også med flere hybelværelser og bad tilrettelagt for handicappede.
 
Der vil også bli bygget noen parleiligheter.
 
I tillegg til mange enkelthybler med bad inkludert, vil studentene deles om felles kjøkken og stuer – som for øvrig ligger adskilt i de ulike etasjene, for fleksibel og variert bruk.
 
Illustrasjonen under viser litt hvordan området bak høgskolen blir: Utvendig blir det laget ny trapp og adkomstvei fra de nye studentboligene Halden ned mot parkeringsplassen og sandvolleyballbanen like ved.
 
 
ILLUSTRASJON: Bildet over viser hvordan siste byggetrinn av nye studentboliger på Remmen blir liggende i forhold til dagens fotballbane og sandvolleballbane ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden. (Bildet er laget for/eies av Studentsamskipnaden i Østfold)

LES OM HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

Kilde: www.hiof.no