Remmen bygges ut: Prosjektet er godkjent av Studentsamskipnadens styre og entreprenør er valgt, sier Dag Lislerud Midtfjeld, avdelingsleder for bolig og eiendom ved Studentsamkipnaden i Østfold.

Utbyggingen i Halden vil totalt bestå av 324 nye studentboliger. Samlet kostnad er beregnet til 187 millioner kroner.

 

200 nye studentboliger klare neste høst

Allerede neste høst står 200 nye studentboliger klare til bruk 100 meter fra høgskolen, sier Dag Lislerud Midtfjeld.

De nye studentboligene blir liggende nært høgskolen, kantina, idrettsanlegget, busstoppen og den nye studentkroa som åpnes i mai 2013, utdyper han.

Flere vil satse på Remmen: En ny forskningspark innen IT, energi og miljø står klar til bruk høsten 2013 (utbyggingen sees øverst til høyre på bildet over).

I Halden kommune, finnes det planer om på sikt å erstatte dagens svømmehall på campus med en ny, dette rett over veien for høgskolen – hvor det også er avsatt plass til en ny idrettshall m.m.

Utbyggingen av de nye studentboligene skjer i to trinn på området, som Studentsamskipnaden allerede disponerer til dagens studentboliger.

I tilknytning til én av de nyrestaurerte boligbygningene, som vil bli stående, er det planlagt å lage en overbygd uteplass - felles uterom med fast møblering, grillplass m.m.


 

Nye bygninger og studentboliger tilpasset rullestolbrukere

Bygningene vil utformes i treverk og miljøriktig stil.

De nye boligbygningene blir tilrettelagt for rullestolbrukere, også med flere hybelværelser og bad tilrettelagt for handicappede.

Der vil også bli bygget noen parleiligheter.

I tillegg til mange enkelthybler med bad inkludert, vil studentene deles om felles kjøkken og stuer – som for øvrig ligger adskilt i de ulike etasjene, for fleksibel og variert bruk.

Illustrasjonen under viser litt hvordan området bak høgskolen blir: Utvendig blir det laget ny trapp og adkomstvei fra de nye studentboligene Halden ned mot parkeringsplassen og sandvolleyballbanen like ved.

 

 

Kilde: www.hiof.no