Når man skal ut på arbeidsmarkedet er det fort å tenke at man er i en bedende posisjon hvor man skal selge seg selv, og at ens videre skjebne fullt og helt ligger i arbeidsgiverens hender.

I utgangspunktet er dette for så vidt ikke så langt fra den reelle situasjonen, men det er viktig å vurdere underveis i intervjuprosessen om dette er en jobb man faktisk ønsker, og om dette er et arbeidssted hvor man vil kunne trives.

Dette er tross alt noe som i stor grad vil definere hvordan hverdagen din vil bli i tiden fremover, så dette er selvfølgelig noe man bør være bevisst på i valg av ny jobb.

Trivselen vil blant annet defineres av miljøet blant de ansatte på arbeidsplassen.

Derfor har Liz Seasholtz, redaktøren i wetfeet.com, skrevet en blogginnlegg hvor hun har tatt for seg hvordan man skal danne seg et bilde av arbeidsmiljø og kontorkulturen ved en fremtidig arbeidsplass.

 

Hva skal man se etter?

Det å vurdere arbeidsmiljøet kan være vanskelig fordi dette er uuttalte rutiner og vaner - bare en generell følelse eller "way of life" på arbeidsplassen.

Akkurat som nasjonal, lokal eller etnisk kultur, har arbeidsplassen en kultur med mange elementer.

Dette inkluderer lover, språk, mote, myndigheter, humor, maktforhold, konvensjoner og konflikthåndteringsprosesser.

For eksempel kan det å gå med høye heler versus det å gå med sandaler være en del av bedriftens kultur, eller å spise lunsj som en gruppe hver dag i stedet for alene på skrivebordet.

En annen mer alvorlig del av bedriftens kultur kan være om ledelsen er involvert i medarbeidertvister, i motsetning til å forlate ansatte til å løse dem på egen hånd.

Ofte kan den mest underholdende (eller hatede) delen av jobben være kulturen og miljøet mellom de ansatte. Men i motsetning til lønn eller arbeidsoppgaver, kan en bedrifts kultur være svært vanskelig å påvirke.

Det beste er selvsagt å oppsøke arbeidsplasser med en kultur du allerede vet passer dine behov.


 

Slik går du frem

Hvis du er observant, er det noen måter du kan vurdere kulturen og arbeidsmiljøet allerede under intervjuet. Her er noen tips om hva du skal ta til etterretning:

1. Når du går gjennom gangene på vei til intervjurommet, se etter hvordan de ansatte oppfører seg.

Er de sosiale? Snakker de med hverandre eller ler de sammen? Ser de opp og smiler til deg, eller går de raskt forbi med hodet ned?

Sistnevnte kan indikere at kulturen er ikke den mest vennlige.

2. Se etter ledetråder underveis i intervjuet.

Nevner intervjueren noe om andre ansatte? Er det noen hyggelige tradisjoner på fredager? Er det åpninger for fleksitid? Stikkordene som dette kan avsløre hvor strukturert eller avslappet arbeidsmiljøet er.

3. Legg merke til hva de ansatte og intervjueren har på seg.

Dette sier ofte mye om holdningen til hvor formelt miljøet er på arbeidsplassen. (Eller det vil kunne gi deg hint om du må kjøpe en ny garderobe.)

4. Hvilke spørsmål blir du stilt underveis i intervjuet?

For eksempel, hvis intervjueren spør om hvordan du håndterer å arbeide under tidspress, er det trygt å forvente at det er ofte stressende tidsfrister.

5. Når det er din tur til å stille spørsmål, spør intervjueren noen åpne spørsmål: "Hva liker du best med å jobbe her?"

Ofte vil intervjueren svar avsløre aspekter ved kulturen og mijøet på arbeidsplassen.

Hvis hun nevner ting som folkene, fleksibilitet, avslappet miljø, teamarbeid mellom de ansatte og deres ledere, hyggelige arrangementer utenom arbeidstid osv., er dette en god pekepinn på at det er et godt miljø der.