(StudentTorget.no):

Mange av studenter tilbringer studietiden bakerst i forelesningssalene, og kobler inn og ut av timelange foredrag med varierende interesse. Selv om dette kan være bra for å ta igjen tapt søvn, gjør det ingenting for å finpusse lytteferdighetene dine.
 
Faktisk er det helt motsatt av hva slags lytter du må være for å klare deg bra i et jobbintervju.
 
Et jobbintervju er som en samtale, og krever aktiv lytting. Dette betyr at du må vise oppmerksomhet til den som snakker, og være oppmerksom på hva som faktisk blir sagt, slik at du kan gi en relevant kommentar.
 
Kunsten med å imponere intervjueren selv når du ikke sier noe, starter ved å anta alt du hører er viktig, sier Jeff Lipschultz, en av grunnleggerne av det amerikanske rekrutteringsbyrået A-List Solutions. 
 
- Hvis intervjueren sanser at du ikke er en god lytter, vil de anta at du er en person som ikke er flink til å ta imot informasjon og instrukser i en arbeidssituasjon, sier han.
 
På bakgrunn av råd fra Lipsschultz har Dave Allen i wetfeet.com skrevet fire tips om hvordan du viser, at du er en god lytter under jobbintervjuet.
 
 

LES OGSÅ: Jobbintervjuets vanskeligste spørsmål

 
 

Riktig holdning

 
Effektive lytteegenskaper starter med fysisk tilstedeværelse: Sitt rett i stolen, hold hodet opp, få øyekontakt med intervjueren, og len deg litt fremover. Et slikt kroppsspråk signaliserer at du lytter, og det det gjør det også lettere for deg å lytte skikkelig.
 
 

Ta notater

 
Å ta notater under intervjuet vil hjelpe deg å opprettholde fokus og huske emner du kan gå tilbake til senere i samtalen. Ikke prøv å skrive ned alt som blir sagt, men hold deg til stikkord og korte setninger for å ha et utgangspunkt til oppfølgingsspørsmål, sier Lipschultz. Sørg også for å notere navnene på alle som intervjuer deg. Du vil dermed ikke risikere å si feil navn hvis du henvender deg til dem med navn senere i samtalen.
 
 

Gå videre

 
Etter at du har fullført et svar og intervjueren stiller et oppfølgingsspørsmål, fokuser kun på det nye spørsmålet. Hvis du fortsatt tenker på hvordan det siste svaret kunne ha vært bedre, vil du gå glipp av hva intervjueren sier.
 
 

Vis deltagelse

 
Det er greit å komme med korte innstikk, som "riktig" eller "ja, klart det" når det passer naturlig inn i pauser. Slike innspill kalles interjeksjoner, og de formidler at du er oppmerksom og følger med. Men pass på å ikke overdrive, for det kan virke irriterende og distraherende på intervjueren. Spar dem til poengene som faktisk engasjerer deg, og som du vil bekrefte at du forstår. 
 
 

LES OGSÅ: Her er spørsmålene DU bør stille under intervjuet