Forfatteren William Poundstone står bak boken «Are you smart enough to work at Google?», hvor han tar for seg ulike intervjumetoder som benyttes i jobbintervjuene hos flere av verdens ledende selskaper.

Dersom du for eksempel drømmer om en jobb i Google bør du forberede deg på å svare på spørsmål som:

«Hvor mye toalettpapir ville du trenge for å dekke Texas?», «Hvor mange støvsugere lages hvert år?», «Svømmer du raskere i vann eller i sirup?» eller «Hvordan ville du gått frem for å veie ditt eget hode?».

 

Viktig å tenke kreativt

Ifølge forfatteren er det ikke alltid svaret som er viktigst, og ofte finnes det heller ikke noe riktig eller galt svar.

Poundstone forteller til ABC Nyheter at HR-avdelingene er livredde for å ansette feil personer til viktige stillinger, og at de derfor har tatt i bruk teknikker som avdekker kandidatenes evner til å resonere og tenke kreativt rundt slike problemstillinger.

– Det viktigste er å stille oppfølgingsspørsmål som viser at du forstår spørsmålet. Firmaet du søker jobb hos er ute etter å finne ut hvordan du tenker og resonnerer deg fram til svaret som blir avgitt, sier han.

Uansett hva spørsmålet er, kan du be om at det spesifiseres nærmere, skriver han, og kommer med et eksempel:

«Når du sier svømme i sirup, mener du en bestemt type, som lønnesirup, eller væske som er tykkere enn vann?»

Poundstone forklarer at det ikke finnes absolutte bevis på at denne typen spørsmål gir noen korrekt indikasjon på det de ser etter.

Likevel er det rikelig med dokumentasjon (inkludert en Harvard-studie) som viser at de fleste ansettelsesbeslutninger har mer å gjøre med en søkers utseende eller språkbruk enn de har å gjøre med hans eller hennes intellekt.

Her er noen flere eksempler på spørsmål som ofte benyttes:

  • Hvorfor er kumlokk runde?

  • Hvor mange pianostemmere finnes det i hele verden?

  • Du er krympet til størrelsen til en mynt og blir kastet i en blender. Bladene begynner å spinne om 60 sekunder. Hva gjør du?

  • Hvor mye ville du hatt i lønn for å vaske alle vinduene i Seattle?

  • Ved kun å bruke et fire-minutters timeglass og et syv minutters timeglass, hvordan ville du målt nøyaktig ni minutter, uten å bruke mer enn ni minutter på oppgaven?

  • Hvordan ville du lagt en evakueringsplan for San Francisco?

  • Hva er det neste nummeret i dette mønsteret? 10, 9, 60, 90, 70, 66

  • En mann dyttet bilen sin til et hotell og mistet formuen sin. Hva skjedde?

  • Hvor mange ganger om dagen overlapper viserne på en klokke?