I løpet av sine 30 år i rekrutteringsbransjen har amerikaneren Lou Adler blitt en anerkjent karriereekspert, og han står bak den bestselgende boken «Hire With Your Head».

Nylig utga han også boken «The Essential Guide for Hiring & Getting Hired», hvor han blant annet omtaler sin søken etter det beste jobbintervju-spørsmålet.

Etter 10 år med prøving og feiling fant han frem til ett spørsmål som var tittelen verdig:

«Hvilket prosjekt eller hvilken arbeidsoppgave vil du vurdere som den mest betydningsfulle prestasjonen i karrieren din så langt?»

For å se hvorfor dette enkle spørsmålet er så effektivt, må du sette deg inn i rollen som jobbsøker, og tenke deg at du nettopp har blitt stilt dette spørsmålet.

Hvilken prestasjon ville du valgt å trekke frem?

Tenk deg så at i løpet av de neste 15-20 minuttene ville intervjueren gravd stadig dypere og stilt deg oppfølgingsspørsmålene under.

Hvordan ville du svart?

 

 • Kan du gi meg en detaljert oversikt over gjennomføringen?

 • Fortell meg om selskapet, tittelen din, posisjonen og rollen du hadde, og om andre involverte.

 • Hva var resultatene du oppnådde?

 • Når var dette og hvor lang tid tok prosjektet?

 • Hvorfor du ble valgt?

 • Hva var de tre-fire største utfordringene og hvordan håndterte du dem?

 • Hvor var du villig til å strekke deg det lille ekstra eller ta initiativ for å få et godt resultat?

 • Forklar arbeidsplanen du hadde, hvordan du forholdt deg til den, og om det var vellykket.

 • Beskriv miljøet du jobbet i og ressursene du hadde.

 • Beskriv lederens stil og om du likte den eller ikke.

 • Beskriv de tekniske ferdighetene du trengte for å nå målet, og hvordan de ble brukt.

 • Fortell om noen av de største feilene du gjorde.

 • Hvilke deler av prosjektet likte du best?

 • Hvilke deler av prosjektet brydde du deg ikke om, og hvordan håndterte du dem?

 • Hvordan ledet og influerte du andre? Bruk flere eksempler.

 • Hvordan du ble ledet, opplært, og influert av andre? Bruk flere eksempler.

 • Hvordan endret dette deg, og hvordan vokste du som person?

 • Hva ville du gjort annerledes hvis du kunne gjøre det om igjen?

 • Hva slags formell anerkjennelse fikk du?

 

Dersom denne spørsmålsrekken kunne relateres til et tidligere prosjekt eller arbeidsoppgave, og hvis svarene dine var detaljert nok til at det tok 15-20 minutter å fullføre:

Tenk over hvor mye intervjueren fikk vite om din evne til å håndtere jobben! Du bli overrasket over hvor mye du har avslørt om deg selv og dine evner.