(StudentTorget.no):

I løpet av sine 30 år i rekrutteringsbransjen har amerikaneren Lou Adler blitt en anerkjent karriereekspert, og han står bak den bestselgende boken «Hire With Your Head».
 
Nylig utga han også boken «The Essential Guide for Hiring & Getting Hired», hvor han blant annet omtaler sin søken etter det beste jobbintervju-spørsmålet. Etter 10 år med prøving og feiling fant han frem til ett spørsmål som var tittelen verdig:
 
«Hvilket prosjekt eller hvilken arbeidsoppgave vil du vurdere som den mest betydningsfulle prestasjonen i karrieren din så langt?»
 
For å se hvorfor dette enkle spørsmålet er så effektivt, må du sette deg inn i rollen som jobbsøker, og tenke deg at du nettopp har blitt stilt dette spørsmålet. Hvilken prestasjon ville du valgt å trekke frem? Tenk deg så at i løpet av de neste 15-20 minuttene ville intervjueren gravd stadig dypere og stilt deg oppfølgingsspørsmålene under. Hvordan ville du svart?
 
 •     Kan du gi meg en detaljert oversikt over gjennomføringen?
 •     Fortell meg om selskapet, tittelen din, posisjonen og rollen du hadde, og om andre involverte.
 •     Hva var resultatene du oppnådde?
 •     Når var dette og hvor lang tid tok prosjektet?
 •     Hvorfor du ble valgt?
 •     Hva var de tre-fire største utfordringene og hvordan håndterte du dem?
 •     Hvor var du villig til å strekke deg det lille ekstra eller ta initiativ for å få et godt resultat?
 •     Forklar arbeidsplanen du hadde, hvordan du forholdt deg til den, og om det var vellykket.
 •     Beskriv miljøet du jobbet i og ressursene du hadde.
 •     Beskriv lederens stil og om du likte den eller ikke.
 •     Beskriv de tekniske ferdighetene du trengte for å nå målet, og hvordan de ble brukt.
 •     Fortell om noen av de største feilene du gjorde.
 •     Hvilke deler av prosjektet likte du best?
 •     Hvilke deler av prosjektet brydde du deg ikke om, og hvordan håndterte du dem?
 •     Hvordan ledet og influerte du andre? Bruk flere eksempler.
 •     Hvordan du ble ledet, opplært, og influert av andre? Bruk flere eksempler.
 •     Hvordan endret dette deg, og hvordan vokste du som person?
 •     Hva ville du gjort annerledes hvis du kunne gjøre det om igjen?
 •     Hva slags formell anerkjennelse fikk du?
 
Dersom denne spørsmålsrekken kunne relateres til et tidligere prosjekt eller arbeidsoppgave, og hvis svarene dine var detaljert nok til at det tok 15-20 minutter å fullføre: Tenk over hvor mye intervjueren fikk vite om din evne til å håndtere jobben! Du bli overrasket over hvor mye du har avslørt om deg selv og dine evner

LES OGSÅ: Slik følger du IKKE opp jobbintervjuet