Vi har allerede belyst det beryktede sterke/svake sider-spørsmålet. Nå er det på tide å se på to andre av de vanligste spørsmålene under jobbintervjuet.

Hvem har ikke fått noen av følgende spørsmål: Hvorfor sluttet du i din forrige stilling? Har du noen spørsmål?

 

1. Hvorfor sluttet du i din forrige stilling?

Kanskje sluttet du fordi du ikke kom overens med sjefen, ikke likte arbeidskollegene dine, var lei arbeidsoppgavene dine eller tjente for dårlig. Dette er ikke riktig svar på spørsmålet.

Risikoen er at du oppfattes som en vanskelig person som ikke ser muligheter, kun problemer, uansett hvor berettiget misnøyen din er.

Forsøk i stedet å gi et fremtidsrettet positivt svar, der du setter deg selv i sentrum.

Si for eksempel at du sluttet fordi du ville sikte deg inn på en annen bransje, eller ønsket å anvende kunnskapene dine innen markedsføring, programmering osv., eller ville jobbe mindre med tall og mer med mennesker.

 

2. Har du noen spørsmål? 

Svar ikke nei på dette spørsmålet! Lag en liste på minst 10 spørsmål du kan ta med deg til intervjuet. La spørsmålene først og fremst sirkulere rundt din rolle i foretaket og virksomheten, ikke rundt hvilke goder du kan få.

Spørsmålene kan variere avhengig av hvem som intervjuer deg:

- Treffer du en rekrutterer, spør om jobben, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer som venter deg.

- Personalansvarlig kan fortelle mer om bedriften og "din" avdeling.

- Snakker du med sjefer, spør om bedriftens fremtidige prosjekter og om bransjen. Med riktige spørsmål kan du briljere litt med din bransjekunnskap.

Selvfølgelig skal du også spørre om lønn og goder, men velg riktig tidspunkt.

Ta spørsmålene om arbeidsoppgaver og virksomheten først. Når du kommer til andre intervju eller får et konkret tilbud kan du snakke om goder.