Etter at du har vært i et intervju er det viktig at du evaluerer det du har vært gjennom.

Ved å gå gjennom spørsmålene nedenfor, og gjerne skrive ned svarene, vil du uansett utfall ha lært mye av intervjuet.

Neste gang vil du ikke gjøre de samme feilene, og du kan forsterke det som gikk bra.

 

Still deg selv disse spørsmålene: 

1. Hva var det i intervjuet som gikk bra?

2. Hvorfor gikk nettopp det bra?
 
3. Hva gikk dårlig?

4. Hvorfor gikk nettopp det dårlig?
 
5. Fikk du spørsmål som var spesielt vanskelige?
 
6. Hvorfor var nettopp dette vanskelige spørsmål?
 
7. Var det noen spørsmål du ikke var forberedt på?
 
8. Klarte du å fremstille deg selv som en god kandidat?
 
9. Fikk du frem det du ønsket?