Når du først er innkalt til jobbintervju er du tydeligvis kvalifisert for jobben.

Arbeidsgiverens jobb på sin side er å finne den kandidaten som passer best inn netopp hos dem, og det er ikke nødvendigvis den flinkeste som blir valgt. Gjør grundige undersøkelser om bedriften og bransjen den operer i på forhånd, så står du bedre rustet.

Nedenfor finner du noen av de vanligste spørsmålene som arbeidsgiver har i tankene når du blir intervjuet.

 

1. Hva tilsier at du er vår mann/kvinne?
Arbeidsgiveren ser etter generelle kvalifikasjoner ut fra CV, søknad og attester.

2. Hva gjør deg bedre/verre enn andre søkere?
Her ser intervjueren etter opplysninger som gjør at du utmerker deg i enten positiv eller negativ retning.

Dette er for å skille mellom flere søkere dersom det finnes noe som stikker seg ut, og kan være basert på informasjon både fra papirene eller ut fra opplysninger som kommer frem i løpet av intervjuet.

3. Hvem er du som person?
Arbeidsgiveren ser etter spesielle interesser eller definerende sider av deg som sier noe om deg som person.

Dette brukes til å vurdere om du har noen trekk som vil kunne adapteres til den aktuelle stillingen. 

4. Hvordan er din personlighet og fremtreden?
Gjennom intervjuet vil arbeidsgiveren hele tiden vurdere din personlighet og fremtreden for å se etter positive eller negative sider som vil ha betydning for jobben eller som vil ha betydning i ditt forhold til kolleger. 

5. Virker du interessert i jobben?
Arbeidsgiver vil være opptatt av at du viser engasjement og interesse rundt den aktuelle stillingen. Ingen ønsker å ansette en person som virker uinteressert eller likegyldig til jobben man skal utføre.

Still gjerne oppfølgingsspørsmål og vis en interesse ut over det du blir fortalt om stillingen og bedriften.

6. Hvordan klarer du å kommunisere?
Evne til å kommunisere er som regel av stor betydning for svært mange jobber, og dette vil være viktig for enhver arbeidsgiver.

Husk å prate tydelig og selvsikkert, og svar gjerne nyansert på spørsmål. Unngå å snakke uengasjert og på en monoton måte. 

7. Hvordan vil du passe inn sammen med de andre i bedriften?
De fleste arbeidsgivere er opptatt av at de ansatte skal ha et godt miljø og trives på arbeidet.

Du vil derfor bli vurdert som person ut fra miljøet på arbeidsstedet. 

8. Er du en person som intervjueren kan tenke seg å samarbeide med?
Samarbeid er som regel en viktig del av enhver jobb, og det er svært få stillinger hvor man arbeider 100% selvstendig.

Arbeidsgivere er også bevisst på at samarbeid kan være nøkkelen til at man når det overordnede målet til bedriften. 

9. Hva er det du har som ingen andre har?
Arbeidsgivere intervjuer gjerne flere kandidater til ledige stillinger. Det er ikke uvanlig at man finner flere kvalifiserte søkere som kunne vært aktuelle for jobben, og da er det ofte enkelte fortrinn som kan være avgjørende.

Dersom du har kunnskap eller erfaring som kan være spesielt godt egnet for jobben, pass på å trekke frem dette. 

10. Var du forberedt til intervjuet?
Intervjueren vil fort kunne gjennomskue deg hvis du stiller uforberedet til et jobbintervju. Det kan være helt avgjørende at du har lest deg opp på både bedriften, stillingsbeskrivelsen, bransjen og annen aktuell informasjon.

Pass også på å ha orden i diverse papirer, som CV, attester osv. Dette viser at du har gjort en innsats for å imponere på intervjuet.