Er dette en person som kan tilføre oss noe? Er interessen for jobben til stede, eller er dette en person som forsvinner ut døra etter et år eller to i jobben?

 

Vær interessert

Spørsmål knyttet til hvorvidt du er oppriktig interessert i jobben kommer ofte i begynnelsen av et intervju. Virker du ikke tilstrekkelig motivert eller interessert er det en overveiende sannsynlighet for at du ikke blir valgt. 

Du må fremstå som genuint interessert i den aktuelle jobben. Det innebærer gode forberedelser som vi har snakket om tidligere.

 

Vær positiv og langsiktig

Er det en fast jobb så er det viktig å gi inntrykk av at du har tenkt å bli der i en lengre periode og har ambisjoner innen bransjen, stillingen og firmaet.

Du bør ikke begynne å snakke om andre jobber som du har søkt på (bortsett fra om du er i søknadsprosess med tilsvarende jobber som kan være et uttrykk for at du virkelig er motivert for å jobbe i bransjen/stillingstypen).

Dersom det er et vikariat du søker på, kan du svare at det du ønsker er å komme inn i en fast stilling i bransjen/firmet om det etter hvert er mulig.

Du bør ikke begynne å snakke om at du egentlig har planer om å studere videre og ta en master etter et år i jobben, men gi gjerne uttrykk for at du har ønsker om dette etter hvert. Spør om bedriften har ordninger hvor man sponser de ansattes videreutdanning.


 

Ambisiøs men ikke overivrig

Gi inntrykk av at du er ambisiøs, men ikke så ambisiøs at de som intervjuer deg vil oppleve deg som en trussel. Du må passe på at du ikke fremstår som belærende.