Noen spørsmål er vanskeligere enn andre. Her er et relevant utvalg som kan komme på jobbintervju. Tenk gjennom disse problemområdene før du skal til intervju.

Dersom du får spørsmål om lønn er det viktig å ikke prise seg ut med å kreve enten for mye eller for lite. Ofte er lønn noe som en tar opp først når du får et tilbud fra arbeidsgiver.

 

Under er en del spørsmål som du kan oppleve som vanskelige:

  • Har du søkt andre jobber enn denne, og hvem er i så fall førstevalget?

  • Kan du forklare hvorfor du har så mange korte arbeidsforhold? 

  • Hvilke lønnskrav har du?

  • Hvorfor ble du forsinket i utdanningen din?

  • Hvordan reagerer du dersom du blir gjort ansvarlig for en feil som ikke er din skyld?

  • Dersom du får denne jobben, hvor lang tid vil det ta før du bidrar positivt for vår bedrift?

  • Hvorfor sluttet du i din forrige jobb?

  • Hadde du konflikter med kollegaene i den forrige jobben?

  • Når kan du begynne å jobbe?