Alle arbeidsgivere vil være interessert i å finne ut om du passer inn i miljøet på arbeidsplassen. Din personlighet og personlige egenskaper blir tatt opp fordi arbeidsgiver vil se om du passer inn hos dem.

Hvis du først har kommet til intervju er det fordi du er faglig kvalifisert. Det som gjenstår å vurdere er blant annet samarbeidsevne, selvinnsikt, kommunikasjonsevne og holdninger til kollegaer. Dette er kriterier som er svært viktig for arbeidsgiveren.

 

Sterke og svake sider

Når du får spørsmål om svake eller negative sider ved deg selv, ønsker arbeidsgiver å se om du har selvinnsikt. Det er ikke for å kartlegge alt som er positivt og negativt ved deg som person.

Det er viktig å tenke gjennom hvilke svake sider man trekker frem. Ikke trekk frem svake sider som diskvalifiserer deg, men trekk frem sider som viser at du er en person i utvikling som har selvinnsikt og evne til å forandre seg.

 

Her er noen vanlige spørsmål som er knyttet til personlige egenskaper:

 • Hva er dine sterke/svake sider?

 • Er du flink til å samarbeide? Gi et konkret eksempel.

 • Hvordan takler du stress/konflikter/uklare signaler? Gi et konkret eksempel.

 • Beskriv deg selv med fem ord.

 • Hvordan vil dine kollegaer /overordnede beskrive deg?

 • Hva synes din tidligere arbeidsgiver om deg?

 • Hva har du å bidra med til vårt firma?

 • Vil du beskrive deg selv som en lojal arbeidstaker og på hvilken måte?

 • Kan du gi oss noen konkrete eksempler på at du er serviceinnstilt?

 • Hvilke interesser har du utenom jobben?

 • Er du en nikkedukke som svarer ja til alt og ikke står for egne meninger?

 • Hva er kreativitet, og er du kreativ?

 • Hvilken rolle tar du dersom du skal arbeide i et team eller et gruppearbeid?

 • Tror du at du blir oppfattet som dominerende?

 • Beskriv en god kollega. Hva forventer du av en god kollega?

 • Beskriv en god leder. Hva forventer du av en god leder?