Telefonintervjuer benyttes ofte som en første kartlegging av kandidater som bor langt unna intervjustedet, eller dersom andre hensyn gjør det komplisert å gjennomføre et fysisk intervju.

I motsetning til en tradisjonell intervjusituasjon er det enkelte ting som vil oppleves annerledes for en arbeidsgiver ved et telefonintervju, og de er det verdt å se nærmere på.

StudentTorget.no har pratet med HR-manager i KPMG, Lars Digerud og Sølve Hogner Aarflot i Veksthuset rekruttering for å få vite hvilke ting som vektlegges ved telefonintervju og ikke minst; hva de selv synes om metoden.

 

Brukes i førstegangsintervju

– Normalt sett benytter vi oss ikke av telefonintervjuer. Det er fordi vi mener at det gir en bedre mulighet til å lære seg kandidaten å kjenne dersom man fører et tradisjonelt intervju.

Det sier Sølve Hogner Aarflot, rådgiver i Veksthuset rekruttering. Han påpeker at mye av personligheten til intervjuobjektet forsvinner ved kun bruk av en telefonsamtale.

– Dette har med holdninger og kroppsspråk å gjøre. I enkelte stillinger hvor det er viktig med en god presentasjon over telefonen som kundeservice, ordremottak eller telefonsalg kan det rettferdiggjøres med en slik intervjuform.

– Derimot er det nok mindre vanlig i stillinger der man skal arbeide ute hos kunder.

HR-manager Lars Digerud i KPMG er enig i Aarflots påstand, men han bruker intervjumetoden iblant, kanskje spesielt når det kan spare arbeidssøkerne for tid og penger.

– Vi foretrekker naturligvis et ”face to face”-intervju, men telefonintervju kan være et nyttig verktøy å bruke ved et førstegangsintervju.

– Vi rekrutterer mye folk rett fra skolene rundt om i landet, men også fra utlandet. Da kan mange søkere spare mye penger på å slippe reisekostnadene.


 

Krevende for begge parter

– Jeg vet at enkelte byråer benytter seg av telefonintervjuer sammen med personlighetester for å danne seg et komplett bilde av kandidaten.

– Likevel gir det et vesentlig mer komplett bilde å ha et tradisjonelt intervju, sier Aarflot.

Og selv om han synes at telefonintervjuet ikke er fordelaktig, så medgir han at det er enkelte jobber hvor det passer bedre enn andre.

– Telefonintervju er en intervjuteknikk som benyttes i «enklere» stillinger som ikke krever lang kompetansehevning i form av utdannelse eller arbeidserfaring på forhånd.

– Ofte brukes telefonintervjuet også som en førsteutsiling av kandidater.

Digerud mener at intervjumetoden også kan være krevende for arbeidsgiveren.

– Siden man ikke får sett kandidaten, blir det intervjuet mye mer krevende med tanke på struktur.

– Det er lettere å småprate om løst og fast ved et oppmøtende intervju. Det gjør at telefonintervjuet krever større grad av konsentrasjon fra begge parter, selv om det er mange av de samme kriteriene vi stiller.

LES OGSÅ: Personlighetstester - mentalt førsteinntrykk

 

Forbered deg godt

– Vedkommende må være godt forberedt. I nesten alle tilfeller informerer vi arbeidssøker om at vi kommer til å ringe.

– Da er det en rekke ting man må passe på: fjern all ulyd som kan forstyrre intervjuet, ha penn og papir klar, og ikke minst; snakk tydelig, oppfordrer Digerud.

Sørger du for å ha penn og papir klart når oppringningen skjer kan du sikre deg gode notater under intervjuet. Dette kan være viktig informasjon angående stillingen eller om selskapet.

Det vil gi deg en fordel senere dersom du viser at har klart å plukke opp elementære poeng angående stillingen, mener Aarflot.

– Vær forberedt på samme måte som til et tradisjonelt intervju og ha gjerne noen spørsmål klare angående stillingen, fremtidsmuligheter og lignende.

– Lær deg CV-en din skikkelig, slik at du enkelt kan svare på spørsmål rundt ulike ansettelsesforhold, sluttårsaker og andre inngående spørsmål om deg selv.


 

Stemmebruk er viktig

Telefonintervjuet handler om å etablere kontakt med vedkommende i andre enden uten å kunne se personen rett i øynene. Det legger ekstra press på stemmen, mener Digerud.

– Stemmebruken har mye å si ved et telefonintervju, du må kunne overbevise arbeidsgiver om at du er riktig person til jobben. 
Det gjør du også ved å stille oppfølgingsspørsmål, smile for deg selv og virke avslappet men fokusert.

Ekspertene mener at telefonintervju kan være et nyttig verktøy, men at det har et begrenset bruksområde.

Det vil heller ikke være like gunstig for alle typer arbeidstakere, forklarer Aarflot.

– Man får ikke de samme mulighetene til å bortforklare eventuelle usikkerheter med kroppsspråk, latter eller annet over telefonen, sier Digerud.

– Så dersom man ikke fremstår 100 prosent klar og tydelig over telefonen, vil det kunne være en ulempe å ikke ha et tradisjonelt intervju for mange.


Det er hva man sier og hvordan man sier det som er essensen av det hele, konkluderer han.