– Selvtilliten må opp, det er ingen grunn til å la være å søke på en stilling selv om man er nyutdannet, sier Rønnhaug Tveit leder ved Karrieresenteret i Bergen.

Karrieresenteret har to hovedmålgrupper, den ene er studentene, den andre er bedrifter. For studenter er det flere tilbud, som jobbsøkerkurs, intervjutrening med headhuntere og karriereveiledning.

– Det er fullt på alle kursene våre, studentene benytter seg av alle tilbudene våre. Vi merker det ekstra godt nå som arbeidsmarkedet er trangt og det er flere konkurrenter til stillingene, sier Tveit.

 

Nyutdannede har ingenting å tape 

– Å ansette nyutdannede sikrer samtidens kompetanse.

Dette sier StatoilHydros direktør for profilering og rekruttering, Tone Rognstad.

StatoilHydro er nylig kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren blant studenter innen teknologi, økonomi og IT i 2009.

Undersøkelsen ble utført av Universum Communications, og bestod av 320.00 studenter fra 31 land, hvorav 5400 av disse var fra Norge.

Rognstad forklarer at de har fått 8000 søknader bare i år fra nyutdannede studenter.

– Vi har en egen strategi for rekruttering av nyutdannede, vi er ute på læringsinstitusjoner og på talentmarkedet. Nyutdannede har ingenting å tape mot søkere med mye erfaring, understreker Rognstad.


 

Følg søknadskriteriene 

Med mange kvalifiserte søkere, er det viktig å følge søknadsstandardene bedriftene har til å søke på en stilling.

Det gjelder å presentere basiskriteriene man har, som kan være å snakke flere språk, ha studert i utlandet eller vise til gode akademiske resultater.

Dette må man tenke gjennom på forhånd. Ulike typer av organisasjonsarbeid vil også telle, det viser at man har hatt et engasjement utover studiene.

– Det er stor konkurranse mellom mange talentfulle søkere, derfor er det utrolig viktig at søknaden blir fylt ut etter riktig format, at alt er komplett og at man sender med alle vedlegg det bes om, sier Rognstad.

Rognstad fremhever i tillegg at når søknaden er på plass, er det ekstra viktig å forberede seg godt til jobbintervjuet, det betyr å ha kunnskap både om seg selv, og arbeidsgiver.

– Hvis man blir innkalt til et intervju, betyr det at i utgangspunktet er kvalifisert til stillingen man har søkt. Det er vi som skal intervjue, men det er viktig at kandidaten leser seg opp på bedriften og stiller gode spørsmål.

– Arbeidssøker skal også finne en arbeidsgiver og et arbeidssted man vil trives med, råder hun.


 

Ha kontroll på svarene dine 

Det aller viktigste ifølge karriererådgiver Tveit er at man har kontroll på seg selv, at man vet hva man skal si og hvordan man skal si det.

– Det aller vanligste spørsmålet en arbeidsgiver stiller er :“Fortell litt om deg selv”. Man får da mulighet til å gi en kort presentasjon av seg selv, den bør man ha tenkt ut på forhånd, forklarer Tveit.

Man har da anledning til å si noe fornuftig og konkret om utdannelsen, og det gjelder å bruke et praktisk og alminnelig språk.

– Studenten må gå konkret til verks, man må være tydelig og finne sin egen måte å forklare kompetansen sin på. Det gjelder å bruke et mindre akademisk språk. Man kan tenke på hvordan man ville forklart naboen eller i et familieselskap hva man studerer, forklarer Tveit.

I tillegg er spørsmålet om sterke og svake sider svært utbredt, og det gjelder å innse sine begrensninger.

– Dette er noe man absolutt bør ha tenkt gjennom, fordi det sier også noe om søkerens selvinnsikt. Du bør rett og slett ha et svar på dette. Vi har alle noe vi kan jobbe med, og det er like greit å være klar over det, råder Tveit.


 

Ting du ikke bør spørre om 

Arbeidsgiver er den som fører ordet på jobbintervjuet, men arbeidssøker har også mulighet til å stille spørsmål. Men ikke alle passer like godt å stille, dette bør man også ha tenkt gjennom på forhånd.

– Spør aldri om hvordan man gjorde det på intervjuet, det stiller arbeidsgiver til veggs. Hvis man derimot ikke har fått jobben, kan jobbsøker i ettertid spørre om det er noe han eller hun kan gjøre annerledes, sier Tveit.

Man bør unngå er spørsmål om arbeidsgivers lederstil, fortsetter Tveit, spesielt hvis vedkommende har mange ansatte.

– I teorien virker dette spørsmålet helt greit, men det kan være et vanskelig spørsmål å besvare for sjefen.

Direktør Rognstad mener at det finnes nesten ingen grenser for hva man skal stille spørsmål om, det er opp til søker selv, men man bør ha vanlig folkeskikk i bakhodet.

– Man vet hva som er privat og hva man ikke bør stille spørsmål om. Dette er noe som går begge veier, men hvis søker ikke forstår hvor disse grensene går, så forteller det også en del om personen.

Det gjelder å opptre både som en god samfunnsborger og en dyktig arbeidssøker på en gang.

StatoilHydro direktøren har opplevd en rekke jobbintervjuer, og tipser avslutningsvis StudentTorgets lesere på følgende måte.

– Stol på deg selv, vær godt forberedt og opptre profesjonelt.