For raskt å få et inntrykk av personen som intervjues og en fin start på jobbintervjuet, ber som regel arbeidsgiveren søkeren om å "fortelle litt om deg selv".

Dette er ofte det første man blir spurt om under et intervju, og på dette spørsmålet, så skal du rett og slett bare si litt.

 

EKSPERTENES RÅD
  • Vær godt forberedt 
  • Vær kort og konsis
  • Holde fokus på de enkle tingene
  • Vis alle sidene ved deg selv med moderasjon
  • Vær bevisst på, men ikke overfokuser på dine negative sider
  • Ærlighet varer alltid lengst

 

Seniorkonsulent Per-Vidar Bjerke i Podium AS, forklarer til StudentTorgets lesere at man kan tenke seg livshistorien sin på fem minutter.

Fem minutter er ikke mye, så man må trekke ut det viktigste.

– Rådet er å først fortelle de enkle tingene, som hvor du er født, hvor du vokste opp, hva din sivilstatus er og om du har barn. Deretter kan du fortsette å raskt gå igjennom hovedpunktene ved din utdanning og praksis.

Bjerke advarer mot å utbrodere for mye, for man får senere anledning til å svare på lignende spørsmål og til å utdype

– Det vil garantert komme spørsmål senere hvor man får mulighet til å gi et dypere inntrykk av kvalifikasjoner og personlighet, råder seniorkonsulenten.

 

Hard konkurranse

Konkurransen er ofte hard mellom kandidater med likt faglig ståsted, og at personlighet blir relevant med tanke på ansettelse er ikke til å legge skjul på, mener Siri Haugen, veileder ved karrieresenteret til Universitetet i Stavanger (UiS).

– I tillegg til å mestre selve jobben, er problemstillingen for arbeidsgiver hvorvidt du vil passe inn i det kollegiale og uformelle miljøet på jobb. De ser etter om de kan tenke seg å ta lønningspils med deg og spise lunsj med deg til daglig.

Haugen presiserer videre at de nevnte eksemplene på ingen måte er avgjørende for om du får jobben eller ikke, men at det kan være viktige elementer på en vektskål mellom to ellers ganske like kandidater.

– I den forbindelse er det også meget viktig å være ærlig, både for sitt eget og arbeidsgivers beste, sier Haugen.


 

Fritiden kan være relevant

Selv om måten man fremstår på kanskje er vel så viktig som det man sier, er det likevel noe man bør tenke gjennom så man slipper å glippe ut av seg noe man ikke bør, eller glemmer ting som kan være riktig så relevant.

Da gjelder det å være godt forberedt.

Karriereveileder Haugen forklarer at hvorvidt de private interessene du nevner er relatert til jobben, er av underordnet betydning.

Det kan likevel være lurt å tenke gjennom om du har noen interesser som krever noen av de samme egenskapene som jobben.

– Et eksempel kan være hvis et firma søker etter noen med den personlige egenskapen uredd, og din interesse er basehopping, kan det være lurt å nevne akkurat denne interessen, mener Haugen.

Per-Vidar Bjerke er enig, da personligheten gjenspeiles også i motivasjonen man viser for jobben.

Derfor kan det være lurt å tenke at helhetsinntrykket av deg som person bør sirkles rundt en oppriktig interesse for bransjen og faget.

– En som har ekte interesse for et fag, vil nær på alltid gjøre en god jobb, sier han.

Av fritidssysler og interesser utover dette, er rådet å nevne litt uten at du opplever at det blir for personlig eller utleverende.

– Hold deg til fakta, og ikke bli for personlig i form av å eksempelvis snakke nedsettende om andre. Og om du for eksempel deltar i frivillig arbeid eller er aktiv i en organisasjon, vær forsiktig dersom det dreier seg om organisasjoner som kan være omstridte, sier Haugen.


 

Ærlighet varer lengst

Å fortelle om seg selv gjør man også når man blir bedt om å ramse opp sine sterke og svake sider. Her mener Haugen igjen at det er ærligheten som varer lengst.

– En av de største feilene mange gjør er å svare det de tror arbeidsgiver vil høre. Dersom man har svake sider som vil ha innvirkning på arbeidet, så er det bedre å faktisk innrømme det enn å skjule dem i redsel for å ikke få jobben, sier hun avsluttende.

Slikt vil jo etter hvert bli avslørt, så ved å innrømme sine svakheter, viser man selvinnsikt.

Men som med alle spørsmål tilknyttet din egen personlighet, er det vel så viktig å vise at man er klar over utfordringene, og at man har gjort seg opp tanker om hvordan man kan forbedre seg i det lengre løp