Bidrar IQ-tester til en profesjonalisering av rekrutteringsprosessene?

Etter at Dagens Næringsliv(DN) i en artikkel skrev om det internasjonale selskapet Jotuns bruk av IQ-tester for å sile ut kandidater til ansettelse, har debatten rast rundt temaet.

Ifølge konsernsjef for HR i Jotun, Merete Aspaas, er nemlig ikke det tradisjonelle jobbintervjuet nok for å få et innblikk i jobbsøkerens evner.

– Å spørre en kandidat om deres ferdigheter er ikke godt nok. Mange av de vi ansetter er proffe og vet hva de skal svare. En test gir oss et bevis, sier Aspaas til DN.

Hun understreker imidlertid at testene ikke brukes i alle ansettelsesprosesser.

Ledere som rekrutteres internt, slik de fleste ledere gjør i Jotun, slipper unna fordi de allerede har vist hva de er gode for.

 

En risikosport

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. En av de kommer fra Tore Viggo Sørensen i medlemsorganisasjonen HR Norge.

Han ser på ansettelser som en risikosport, som ikke bør influeres av slike tester.

– Utvelgelse av og ansettelse av mennesker er en risikosport og man bør begrense bruk av tester, sier Sørensen til DN.

En test måler bitte litt av hva det mennesket består i, og det er mye man ikke får tak i, forklarer han.

– Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke slike tester med omhu hvis de skal brukes - og kun som et tilleggssupplement til andre metoder i en ansettelsesprosess, sier Sørensen.

Aspaas argument grunner i tall fra forskningsverden, som hun mener har vært med på å profesjonalisere rekrutteringsprosessene i det internasjonale selskapet.

– Vi lener oss på forskning som viser at dette er den beste måten å forutse fremtidige prestasjoner på, sier Aspaas, som har sett at testene er vanskelige «å lure». Vi har gjort utallige evnetester. Oppblåste CV-er blir fort gjennomskuet, sier hun.


 

La folk få prøve seg

Sørensen mener slike tester overser personens sosiale ferdigheter.

– Blant annet ser testen helt bort ifra at dette mennesket skal jobbe i et arbeidsmiljø med andre mennesker. Vi vet at mennesker utfyller hverandre og at dette er en viktig faktor når man skal ansette en ny medarbeider, sier Sørensen i intervjuet.

For ham er derfor løsningen å la kandidatene få prøve seg i jobb for å vise sine opparbeidede ferdigheter.

– Jobbsimulering er jo den aller beste metoden. La folk prøve seg i den jobben de faktisk er satt til, så kan man se om vedkommende duger, sier Sørensen.

Kilde: Dagens Næringsliv