Mange syns nok at gruppeintervju kan virke skremmende, men det kan også ha sine fordeler, sier karriereveileder.

– Det er nok spesielt bransjer som har behov for teamwork som bruker gruppeintervjuer. Jeg vet ikke hvor vanlig det er, og opplever at det var populært for en stund siden, så har det gått litt opp og ned.

Dette forteller Odd- Petter Fylling, daglig leder i To be academy, et firma som driver med karriereveiledning og coaching.

Gruppeintervju er en fin måte for arbeidsgiveren for å finne ut hvilken rolle den enkelte tar i gruppen.

– Først og fremst brukes det for å kunne se hvordan folk fungerer sammen, løser oppgaver i team og for å finne ut hvilken type person de forskjellige kandidatene er. Er man er innadvent eller utadvent, og hvorvidt man tar ledelsen og styringen i gruppen, sier han videre.

 

Vær ydmyk og lyttende

Selv om du gjerne vil vise at du er en person som er frampå, er det også viktig å vise at du har en ydmyk side og at du har evnen til å trekke deg tilbake.

– Det er en mulighet til å vise seg fram i en samarbeidssituasjon. Man bør være bevisst på hvilken rolle man ønsker å ha. Dette er en flott arena for å å vise at man trives med å jobbe i team.

– Like viktig som å vise at man er frempå, er det også viktig å kunne trekke seg tilbake å være lyttende og ydmyk, fortsetter karriereveilederen.

 

 

Oppleves positivt

Selv om dette kan virke som en avskrekkende måte å bli intervjuet på, tror karriereveilederen at gruppeintervjuer kan ha sine fordeler.

– De fleste opplever det faktisk positivt. Det er flere som skal presentere seg, det er ikke slik at det er bare du som blir spurt om ting. Alle får spørsmål og du får tid til å tenke deg om. Dette er en situasjon som får folk til å senke skuldrene.

– Mens du hører på de andre, kan du selv få ideer til hva du skal svare.


Hvordan bør man forberede seg til dette?

– Man bør forberede seg på å vise den personligheten man ønsker å opptre med. Hvis man egentlig er innadvent, men likevel er kreativ med gode ideer, kan man fort bli usynlig. Men det er også vanlig å følge opp med et en-til en intervju etterpå.

Nedenfor har vi listet opp noen tips for hvordan karrieresiden wetfeet mener man bør forholde seg i gruppeintervjuet:

1. Finn ut hvor mange du skal møte
Noen dager i forveien bør du spørre kontaktpersonen i organisasjonen hvor mange personer du kan forvente å møte under intervjuet, og hvor lenge du kan se for deg at du skal være der.

Spørsmålet lønner seg særlig hvis svaret viser seg at det kommer til å være et gruppeintervju, slik at du kan forberede deg til dette, hvis denne informasjonen ikke er gitt på forhånd.

Det er imidlertid vanlig at den potensielle arbeidsgiveren informerer om hvorvidt det er et gruppe- eller en til en-intervju du skal på.

2. Bli kjent med de andre kandidatene
Hvis du kommer til intervjustedet  tidlig, kan du sørge for å lære de andre som skal på intervju sammen med deg å kjenne.

Selv om de er konkurrentene dine, gjør det ikke noen skade å finne ut hvem de er og hvordan de er.

3. Prat
De som intervjuer dere vil sannsynligvis åpne for diskusjon blant enkelte emner. Det er viktig å være en aktiv deltakter her.

De arrangerer intervjuet vil kanskje se på hvordan du påvirker menneskene i gruppen, se på måten du kommuniserer på, om du lytter til de andre i gruppen og observere om du er i stand til å ta rasjonelle beslutninger.

4. Involver andre
Det kan være så enkelt som å henvende deg til noen som ikke har pratet under intervjuet, og be om teres tanker om emnet som blir tatt opp.

At du er interessert i flere menneskers meninger, er en egenskap intervjueren vil respektere.

5. Vær en leder
En vanlig måte å teste kandidatens samarbeidsevner, er ved å dele kandidatene opp i grupper, og tildele hvert gruppemedlem en oppgave.

De som tar ledelsen i sånne øvelser, er ofte de som skulle seg ut.

6. Hold hodet kaldt
Dersom det oppstår uenighet under interjvuet, er det viktig å opprettholde et lavt stemmeleie, ikke bli for emosjonell, og hvis dere ikke blir enige, ta et skitt tilbake.

7. Dann allianser
Selv om de andre kandidatene er dine konkurrenter, vil de likevel dele dine yrkesinteresser, i tillegg til at de sannsynligvis har verdifulle kontakter.

Et gruppeintervju bør ikke være et arrangement hvor du knytter til deg et nettverk, men om du får god kjemi med en av de andre som også er på intervjuet, er det ikke noe i veien for å spørre om kontaktinformasjon etterpå.