Man forbereder seg ofte veldig godt til jobbintervjuet, men mange tenker kanskje ikke i så stor grad på hva som skjer etter at intervjuet er ferdig og du har gått hjem.

Kanskje har den potensielle arbeidsgiveren ikke har sagt noe om hvor lang tid det tar før de bestemmer seg for en kandidat, og du har heller ikke har spurt om hvor lang tid de ser for seg at denne prosessen vil ta.

Da går du noen usikre og nervepirrende dager i møte hvis du virkelig ønsker deg jobben.

 

Spør om prosessen videre

– Det som er vanlig, er at den som intervjuer forteller om prosessen videre. For eksempel at de kommer til å ta en beslutning i løpet av to eller tre dager.

– Hvis de ikke gjør det, er det lurt å spørre om hva som er planene videre, så slipper du å lure, forteller fagsjef i Adecco Select, Helene Tronstad Moe til StudentTorget.

Men om det ikke har blitt sagt noe om veien videre, lurer kanskje mange på om man burde ringe den potensielle arbeidsgiveren, slik at man skal virke mest mulig interessert.

Skal man gjøre dette, bør man ha noen gode spørsmål på lur.

– Det er en del som tror at de må ringe bare for å ringe for å vise interesse. Dette gjelder særlig før man har sendt avgårde søknaden, hvor man da ringer uten å ha noen gode spørsmål, og spør om ting som allerede er kjent, sier hun videre.


 

Involvert i andre tilbud

Hvis du har vært på intervju, og allerede er involvert i andre jobbtilbud, er det heller ikke noe i veien for at du kan ringe for å høre om de har tatt noen beslutning på hvem som får jobben.

– Det kan være at man er involvert i andre prosesser, man kan ha fått et annet jobbtilbud, og da er det relevant å vite når den andre prosessen kommer i mål, det er helt fair, sier Tronstad Moe.

LES OGSÅ: Betalingsanmerkninger kan felle deg i jobbjakten

 

Annengangsintervju

Så ringer kanskje telefonen, og du får tilbud om å komme på annengangsintervju.

– På det første intervjuet går man gjennaom CV, utdanning og jobberfaring. På et annengangsintervju er det mer vanlig å gå inn på selve jobben. Kanskje får man tester og case-oppgaver, i tillegg til en mer inngående diskusjon om jobben, sier fagsjefen.

På annengangsintervjuet er det enda viktigere at man har forberedt seg.

Det kan være ved å reflektere over hvilke arbeidsoppgaver man behersker, grunnlaget for å lykkes i jobben, i tillegg til å ha kjenneskap til organisasjonen og organisasjonskartet, forteller hun.

– Hvis jobben skulle gå til noen andre, kan det være lærerikt for deg å ringe til personene som intervjuet deg, for å få svar på hva du gjorde feil og riktig, så vet du det til neste gang.

Det kan være lurt å ringe og høre hva intervjueren har oppfattet som dine styrker og svakheter, i tillegg til å gå inn på ting som du har sagt under intervjuet.

Det kan være greit å få en tilbakemelding. Hvis dette er et sted du har veldig lyst å jobbe, kan du også be om å bli lagt inn i databasen eller be HR-ansvarlig registrere deg. 


 

Evaluer hvordan det gikk

Etter at du har vært i et intervju er det viktig at du evaluerer det du har vært gjennom. Ved å gå gjennom spørsmålene nedenfor, og gjerne skrive ned svarene, vil du uansett utfall ha lært mye av intervjuet.

Neste gang vil du ikke gjøre de samme feilene og du kan forsterke det som gikk bra.

  • Hva var det i intervjuet som gikk bra?
  • Hvorfor gikk nettopp det bra?
  • Hva gikk dårlig?
  • Hvorfor gikk nettopp det dårlig?
  • Fikk du spørsmål som var spesielt vanskelige?
  • Hvorfor var nettopp dette vanskelige spørsmål?
  • Var det noen spørsmål som du ikke var forberedt på?
  • Klarte du å fremstille deg selv som en god kandidat?
  • Fikk du frem det jeg ønsket?